Category Archives: Uncategorized

Benzo[a]pyren a šance na rakovinu

Nejen koncentrace prachu lze vyčíslovat ve škodách na zdraví a životech lidí. I koncentrace rakovinotvorného jedu benzo[a]pyrenu lze podobně přepočítávat. V roce 2011 byla nejvyšší koncentrace BaP v Česku nepřekvapivě naměřena v Ostravě Radvanicích: 10,1 ng/m3. V Belgii v tom … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší, Uncategorized | Comments Off on Benzo[a]pyren a šance na rakovinu

Co je a co není pravda o znečištění ovzduší

JAB se zúčastnil první fáze projektu Hlídka Barona Prášila – kontroly pravdivosti výroků politiků o ovzduší v Ostravě. V čem byl při hodnocení výroků největší problém? Vezměme to od začátku. Již dávno jsme zde na blogu přehledně ukázali, že největšími … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Co je a co není pravda o znečištění ovzduší

Reflex nelze brát vážně

Je s podivem, kolik velice inteligentních lidí stále bere Reflex a v něm publikovaná sdělení vážně. Příkladem budiž četná pohoršení se nad článkem Buď budeš v Evropě tolerantní, nebo uvidíš! Pobný článek zde odkazuje i na článkem v Reflexu rozebíraný … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Reflex nelze brát vážně

Ekonomická krize a znečištění ovzduší domkaři

Jako základní příčiny znečištěného ovzduší se většinou uvádí průmysl, lokální topeniště a doprava. Kvůli jedné diskuzi na Facebooku jsem si vytáhl data o počtu dní, kdy byl překročen 24hodinový limit pro polétavý prach na území Karviné. Data jsou k dispozici … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ekonomická krize a znečištění ovzduší domkaři

Emisní bilance 2010

Čisté nebe vytvořilo pár grafů o zdrojích znečištění v Moravskoslezském kraji za rok 2010. Když si čísla srovnáme s rokem 2009, tak vidíme, že nedošlo prakticky k žádné změně. Proč? Jedná se o čísla spočítaná autoritami tzv. druhé kategorie. Metodika, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Emisní bilance 2010