Mentální mor: vlastní neobjektivita

Pokud jde o kritické myšlení, nemohu nesdílet článek Mentální mor: vlastní neobjektivita. Výborně napsáno.

Komentář: Jde to trochu proti závěrům, které jsem četl dříve někde jinde, které hovořily o tom, že více vzdělaní lidé si o sobě myslí, že jsou více odolnější manipulacím, například reklamou, i když tomu tak vůbec není. Tedy zde se vzdělanější lidé (což ovšem nutně neznamená inteligentnější) naopak nadhodnocovali.

Proč jsou čeští novináři idioti?

Například proto, protože neumí odlišit, zda přinášejí informaci zjištěnou a ověřenou, nebo informaci, kterou jim pouze někdo sdělil, a oni ji teď přepisují do článku. Ilustruje to tento článek na serveru Aktuálně.cz.

Článek se snaží už dramatickou stylizací nadpisu vytvořit dojem, že se něco děje. Když pokračujeme ve čtení, dozvídáme se, že dva dny po volbě bylo cosi odhaleno. Nakonec se ale dopracujeme k tomu, že vše, co se zde dočítáme, je pouze tvrzení jediné osoby – Karla Schwarzenberga. Článek, který se tváří jako zpráva – tedy informace o něčem důkladně zjištěném a důkladně ověřeném, je vlastně zpráva o tom, co novinářce řekl Karel Schwarzenberg.

Jak často zmiňují Britské listy, západní média informují o věcech naprosto jinak. Stačí se podívat například na BBC News. Zde jsou články psány skoro až automatizovaně ve stylu “X řekl Y” “X tvrdí, že Y” “Zdroj X uvedl, že Y”. Nikdy není nějaká informace, sdělená pouze jedním zdrojem, prezentována jako nevyvratitelný fakt. Často je tento styl na BBC použit dokonce i v samotných nadpisech, kdy ve spoustě nadpisů jsou uvozovky, aby bylo čtenáři jasné, že dané konstatování pouze někdo BBC sdělil, nikoliv, že jde o nezpochybnitelnou pravdu. Takový je přece běžný styl novinařiny.

Ne tak v České republice. Zde se Karel Schwarzenberg v posledním měsíci zdá se stal ztělesněním dobra a nezpochybnitelné pravdy, a cokoliv řekne, je okamžitě potřeba prezentovat jako axiom – něco, o čem se nediskutuje, co tak zkrátka je.

Až zítra udělá Aktuálně.cz rozhovor s Milošem Zemanem, a ten bude tvrdit, že Šlouf dostavbu Temelína neovlivňuje, vydá Aktuálně.cz ihned článek s titulkem “Vše je jinak. Šlouf s dostavbou nehýbe”? Samozřejmě že ne. Článek by měl v obou případech sdělovat, že “Schwarzenberg naznačuje, že …”, případně “Zeman říká, že …”.

Nezpochybňuji zde to, že zákulisní loutkař Šlouf se snaží ovlivnit kde co. Nepochybuji ani o tom, že se snaží ovlivnit dostavbu Temelína právě tak, jak to naznačuje Schwarzenberg. Schwarzenberg ale není magické orákulum, které poskytuje neochvějné pravdy, které již není dále třeba ověřovat, či prezentovat bez odstupu.

Argumentační příručka ke znečištění ovzduší

Pravidelní čtenáři tohoto blogu vědí, že s napětím očekávám výsledky třech výzkumů původu znečištění, které jediné mohou dát tu nejlepší odpověď na otázku, co skutečně způsobuje znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji. Nemá příliš smysl se do té doby dohadovat o tom, zdali za znečištění může průmysl, doprava, lokální topeniště, nebo příspěvek z Polska, nebo kombinace všeho.

Přesto se mi zdá, že veřejná debata je u nás poněkud nevyvážená. Veřejnost si osvojila spoustu argumentů zástupců průmyslu a politiků, kteří znečištěné ovzduší používají jako volební tahák, ale záměrně tuto problematiku nikterak účinně neřeší, a tvrdí, že řešit nejde. Přijde mi, že spousta lidí zná argumenty pro to, že něco nejde, nebo proč něco nemůže být jinak, ale nezná argumenty opačné.

V tomto článku proto přináším přehled častých argumentů, které jsem slyšel či viděl v různých diskuzích, a jednoduché protiargumenty k nim. Zároveň nechci tvrdit, že jde o protiargumenty definitivní, že by k nim neexistovaly další proti-protiargumenty.

Continue reading

Proč nesleduji prezidentské debatní duely

Toto by mělo být doufejme mé druhé a zároveň poslední blognutí o prezidentských volbách. Z důvodů, které nastíním i v tomto článku, totiž nerad posuzuji nějakou politickou situaci těsně před tím, než má nastat zlomový okamžik – volby samotné. Dochází v takovém čase totiž k extrémním jevům, nevhodným k zamyšlení. Doufám tedy, že už mě nic dalšího o prezidentských volbách psát nedonutí.

S blížícím se dnem prezidentských voleb roste i mediální pokrytí této události a všeho, co s ní souvisí. Na vrcholu medializace bezesporu stojí prezidentské debaty, a to především duely posledních dvou kandidátů finále voleb. Tyto debaty jsou centrem pozornosti z několika důvodů.

Continue reading

Mé rozhodování u prezidentských voleb

Celý internet je nyní plný článků, kde každý má ty definitivní a jednoznačné argumenty pro to, koho zvolit za příštího prezidenta. Já bych se velmi stručně podíval na toto rozhodování ze všech možných pohledů, abych před finálním rozhodnutím opravdu mohl zvážit všechna pro a proti.

Proč bych volil Zemana

 • Je vitálnější než Schwarzenberg
 • Je pro daňovou progresi, zrušení školného, proti církevním restitucím, regulaci hazardu obcemi
 • Může sjednotit českou levici a posunout tak českou politiku dopředu (s pozitivními důsledky i pro pravici)
 • V české politice by si dokázal sjednat pořádek

Proč bych nevolil Zemana

 • Může ještě víc rozmělnit českou levici a prohloubit tak marasmus české politiky (spolu se skomíráním pravice)
 • Je islamofob
 • Povahově odpovídá Klausovi – bude hlásat své názory hlava nehlava
 • Neuděloval by ani prezidentské milosti
 • Je konfliktní

Proč bych volil Schwarzenberga

 • V zahraničí by dokázal Českou republiku zodpovědně reprezentovat s ohledem i na jiné názory, než své vlastní
 • Je proevropský pravděpodobně ještě víc nez Zeman
 • Není konfliktní
 • Jeho odchod z TOP09 by tuto stranu mohl oslabit a tím zasadit poslední ránu české pravici

Proč bych nevolil Schwarzenberga

 • Souhlasí s řadou opatření současné vlády, se kterými většina společnosti nesouhlasí – jako je např. školné, církevní restituce, nemožnost regulace hazardu obcemi
 • Je proti zrušení anonymních akcií na listinného doručitele
 • Fyzicky na svou funkci nestačí
 • Je nevypočitatelný – vystřídal různé strany a je mu vlastně jedno, s jakou politikou souhlasí
 • Neměl by silné slovo v rámci české politiky, tak jako jej nemá v rámci TOP09, tedy ke zlepšení české politiky by nepřispěl

Proč bych šel volit

 • Může vyhrát kterýkoliv z kandidátů, mohou to být velmi těsné volby
 • Nutnost rozhodnout se vede člověka k mnoha zajímavým zamyšlením
 • Prezident je významná funkce – ovlivňuje veřejné mínění a často vystupuje za Českou republiku v zahraničí

Proč bych nešel volit

 • Ani jeden z kandidátů není ideální. Nejsou ani blízko ideálu, ba dokonce ani středně daleko od ideálu.
 • Nechci, aby nový prezident měl silný mandát, aby mohl tvrdit, že ho podpořilo a k volbám kvůli němu šlo hodně lidí
 • Chci vyjádřit, že mi ani jeden z kandidátů nevyhovuje, což nejlépe udělám neúčastí u voleb

Proč lidé zuří nad amnestií

Nerad se na tomto blogu vyjadřuji k tématům, která jsou v danou chvíli na mnoha místech probírána mnoha různými lidmi, přesto bych ale chtěl komentovat nedávnou amnestii.

Nejen Václava Klause překvapila vlna nesouhlasu a až zuřivé nenávisti vůči jemu a jím vyhlášené amnestii. Je ale namístě být takovou reakcí lidí překvapen? Myslím si, že nikoliv. Tento hněv se dal předvídat.

Tekutý hněv lidí se Klausovi omylem podařilo vylít z nádoby, ve které ho nečekal. Tento hněv se většinou nachází v nádobách se štítkem “Romové”, případně “Socky”, případně “Komunisti” a za standardních podmínek se mezi těmito nádobami svévolně přelévá. Vždy podle toho, koho je ze současné nedobré situace nejméně nelogické vinit. V posledních měsících a letech ale většina objemu tohoto hněvu byla slita do nádoby “Korupčníci a tuneláři”.

V souhrnu se všechny tyto nádoby nacházejí ve krabici se štítkem “spodina”. Češi umějí svou nenávist vůči “těm dole” živit velice dobře a činí tak už dlouho.

Stále ráznější stíhání aktérů korupčních kauz a jejich stále ostřejší mediální vyobrazování naučilo Čechy vnímat korupčníky a tuneláře už ne jako ty, kteří byli na začátku vychytralejší, tedy chytřejší, tedy lepší, a tudíž jako “ty nahoře”, ale konečně jako spodinu, která nám krade teplé jídlo ze stolu.

Korupčníci byli sesazeni mezi “ty dole”. Zároveň už nějakou dobu žádní podvodníci nepořádali výraznější protiromské demonstrace, neblíží se žádné volby, a tak není potřeba strašit návratem komunismu, podobně už pravicová vláda vystřílela všechnu politickou munici proti “sockám” – všechna “rozpočtově zodpovědná” opatření už byla zavedena, všechny změny a škrty v Ministerstvu práce a sociálních věcí již byly provedeny (nikoliv překvapivě se to na schodku rozpočtu vůbec nijak neprojevilo).

Češi začali být z této situace poněkud rozpačití. Na koho být naštvaný teď? Koho za všechny naše problémy vinit teď? No samozřejmě zase spodinu – osvobozené vězně a tuneláře. Je to velmi dobrý a jasně viditelný cíl.

Nevím, jestli to byl Klausův promyšlený tah, kterým chce ve společnosti posilovat nenávist vůči těm dole, a následně ji přetavit v úspěch nějakého jeho dalšího politické uskupení založeného na fašizujících spolcích jako je Akce D.O.S.T., nebo zda šlo o prostý omyl, případně o domluvenou malou domů svým kamarádům.

Myslím, že podstatné je uvědomit si, jak na to už nějaký čas upozorňují mnozí, že nenávist vůči těm dole je nebezpečný potenciál, který může lehce zneužít leckteré více či méně extremistické hnutí.

Video o znečištěném ovzduší

S velkým zpožděním přináším odkaz na video z říjnové debaty o znečištění ovzduší v Ostravě. Video je velmi dobře sestříhané, nejsou v něm hluchá místa, je dobře vidět obsah slajdů a hovoří na něm na slovo vzatí odborníci ze všech možných oblastí. Velice doporučuji ke shlédnutí každému, kdo se o problematiku byť jen trochu zajímá.

Pro mne osobně bylo překvapivě nejzajímavější vystoupení lidí z kanceláře veřejného ochránce práv (Mgr. Karel Černín a RNDr. Jitka Seitlová), kteří velice dobře popsali mnoho různých pochybení úřadů všech možných úrovní a spoustu doposud nevyužitých opatření vedoucích ke zlepšení stavu ovzduší. Například velice dobře popsali a vyvrátili mýtus o tom, že proti lidem spalujícím odpadky jsou úřady bezmocné (viz má dřívější konverzace s Karvinským magistrátem).