Spojme síly?

Čím více se zajímám o kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji, tím více si uvědomuji, jak složité nejen technicky, ale i politicky celé téma je. K problematice zároveň existuje spousta iniciativ a sdružení, které píší své weby, vydávají stanoviska, publikují názory. Ale jak už to tak bývá, často to dělají velmi osamoceně.

Continue reading

Odkud prach fouká?

V dřívějším blogu jsem se zmínil o zajímavé debatě o čistotě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jeden z bodů, u kterých se přítomní silně neshodli bylo, jak velký vliv na znečištění na české straně má Polsko a jeho zdroje znečištění. Konkrétně, když “fouká vítr z Polska”, tak zda na českých měřících stanicích stoupnou ukazatele znečištění.

Continue reading

Debata: Těžký průmysl vs. životní prostředí

Český rozhlas uspořádal v prosinci minulého roku debatu na téma “Je možné mít na severu Moravy (sic! Slezsko není Morava) zároveň těžký průmysl a čisté životní prostředí?“.
Záznam debaty je zde

Překvapivě šlo o poměrně věcnou debatu, a tak ani nemám moc času se podrobně věnovat všemu, co bylo řečeno – dohledávat všechny zákony, úmluvy a paragrafy vydá na hodně času, a popravdě se mi do toho ani moc nechce. Přesto si dovolím vyslovit svůj názor na celou debatu.

Continue reading