Emisní bilance 2010

Čisté nebe vytvořilo pár grafů o zdrojích znečištění v Moravskoslezském kraji za rok 2010. Když si čísla srovnáme s rokem 2009, tak vidíme, že nedošlo prakticky k žádné změně. Proč?

Jedná se o čísla spočítaná autoritami tzv. druhé kategorie. Metodika, kterou jsou počítána, snad ani nemůže dát jiný výsledek – průmyslu se emisní stropy mezi roky příliš nemění, takový ArcelorMittal má dovoleno vypouštět mnohem víc škodlivin, než ve skutečnosti vypouští. Změna v oblasti lokálních topenišť také není příliš v dohlednu – dotační kampaně MŽP na nové kotle jsou pouze pro pár stovek kotlů, což nemůže mít výrazný vliv. Rovněž dopravy je pořád asi tak nějak stejně, maximálně se tento rok může jezdit trochu jinudy, ale v souhrnu na tom MSK bude pořád stejně.

Omluva: chybná interpretace “Polsko vs. Česko”

První blognutí na novém umístění tohoto blogu je pro mne trochu nepříjemné, stalo se totiž to, čeho jsem se nejvíce obával – zjistil jsem, resp. byl jsem upozorněn, na hrubou chybu v interpretaci vědeckých výsledků. V článku Polsko vs. Česko: kdo je větší špindíra? jsem špatně interpretoval větrné růžice, a tak jsem tvrdil, že když vane vítr směrem z Polska, v ČR je naměřeno čistější ovzduší. Je tomu právě naopak. Článek jsem již opravil a za dezinterpretaci se omlouvám a za opravu děkuji Mgr. Liboru Černíkovskému.