Monthly Archives: June 2014

Definitivní studie zdrojů znečištění ovzduší

Na tomto blogu jsem zmiňoval mnoho různých vědeckých studií zkoumajících původ znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zdánlivě velký problém činil fakt, že se často závěry vzájemně popíraly. Po velmi usilovné práci se mi nicméně podařilo závěry všech studií sloučit dohromady. … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 1 Comment

Jak bych řešil znečištěné ovzduší

Znečištěnému ovzduší na Ostravsku a Karvinsku se na tomto blogu věnuji už zhruba čtyři roky a lidé se mě přirozeně ptají, jak bych to celé řešil já. Můj názor se časem vyvíjí a často spíše reaguje na nějakou aktuální převažující … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Jak bych řešil znečištěné ovzduší

Ovzduší v Moravskoslezském kraji za rok 2013

ČHMÚ vydal tabelární ročenku znečištění ovzduší za rok 2013. Konečně se tak můžeme dozvědět, jak byl na tom minulý rok co do koncentrací toxického Benzo[a]pyrenu a PM2.5. Výsledek: setrvalý stav. Rozdíly oproti 2012 jsou tak malé, že je lze těžko … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Ovzduší v Moravskoslezském kraji za rok 2013

Politici, okamžitě zastavte plošné dotace na čisté ovzduší!

V poslední době již na tento blog o znečištění ovzduší příliš nepíšu, především protože téma se jistým způsobem vyčerpalo. Nevede se už prakticky žádná veřejná debata o tom, jak kvalitu ovzduší vlastně zlepšit, a pokud ano, tak se pouze opakují … Continue reading

Posted in Kritické myšlení, Prach a čistota ovzduší | 1 Comment