Reflex nelze brát vážně

Je s podivem, kolik velice inteligentních lidí stále bere Reflex a v něm publikovaná sdělení vážně. Příkladem budiž četná pohoršení se nad článkem Buď budeš v Evropě tolerantní, nebo uvidíš!

Pobný článek zde odkazuje i na článkem v Reflexu rozebíraný dokument.

Je zajímavé, jak jemnými úpravami skutečnosti lze dosáhnout skandalizujícího efektu. Evidentní je to zvláště v následujících dvou případech:

1. V originálním dokumentu se mluví o “defamatory comments … with a view to inciting to violence, slandering the group, holding it to ridicule or subjecting it to false charges”; jako příklad se uvádí “gypsies are thieves” a “Moslems are terrorists.”

Violence – podněcování k násilí, to už v našem právním systému máme. Slander, ridicule, false charges – pomluva, tedy něco, čím se české soudy zcela běžně zabývají. Tedy nic nového. Nebo ne?

Interpretace Reflexu: tato směrnice by postihovala i každého věřícího křesťana, “který by veřejně prohlásil, že islám je falešné náboženství, jakož i člověka odmítajícího homosexualitu či prosazování feminismu.”

Poplach! Všichni, kdo nejsou feministé, půjdou podle časopisu Reflex brzy do vězení!

Ta zdánlivě jemná, ale podstatná nuance mezi hanobením / pomluvou a odlišným politickým názorem není smáznuta poprvé. Je to podobné, jako když někdo řve “buzny do plynu” a pak tvrdí “ale já přece jen odmítám homosexualitu, na to mám právo!” Díky Václavu Klausovi teď homofobové jsou vlastně jen jakousi legitimní opozicí proti “homosexualismu”.

2. Asi nejlepší přikrášlení: Dle Reflexu směrnice chce vytvořit orgán, který by “monitoroval situaci v zemi a vedl by evidenci občanů, kteří směrnici porušují”. V směrnici se skutečně hovoří o “National Tolerance Monitoring Commission”. A je to tady! Monitoring! Velký Bratr! Orwell!

V dokumentu se popisuje i co by tento orgán měl na starosti. Byly by to tyto čtyři body: “Issue general guidelines”, “Express views”, “Disseminate such guidelines”, “Foster international cooperation with similar bodies in other State.”

No ale počkat – vydávání metodik, vyjádření, distribuce materiálů, spolupráce s jinými zemněmi – tady nic o té evidenci občanů není! Že by si to snad v Reflexu vymysleli, aby měli další bombastický článek? To přece né!

Pokud mně něco přijde alarmující, tak to nejsou “výmysly z EU”, ale je to nekritičnost, s jakou si mohou přední periodika dovolit vydat prakticky cokoliv, a s jakou nekritičností tyto články kde kdo pokládá za pravdu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.