Emisní bilance 2010

Čisté nebe vytvořilo pár grafů o zdrojích znečištění v Moravskoslezském kraji za rok 2010. Když si čísla srovnáme s rokem 2009, tak vidíme, že nedošlo prakticky k žádné změně. Proč?

Jedná se o čísla spočítaná autoritami tzv. druhé kategorie. Metodika, kterou jsou počítána, snad ani nemůže dát jiný výsledek – průmyslu se emisní stropy mezi roky příliš nemění, takový ArcelorMittal má dovoleno vypouštět mnohem víc škodlivin, než ve skutečnosti vypouští. Změna v oblasti lokálních topenišť také není příliš v dohlednu – dotační kampaně MŽP na nové kotle jsou pouze pro pár stovek kotlů, což nemůže mít výrazný vliv. Rovněž dopravy je pořád asi tak nějak stejně, maximálně se tento rok může jezdit trochu jinudy, ale v souhrnu na tom MSK bude pořád stejně.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.