MŽP proti Ochraně ovzduší

Většina informací, které jsem v poslední době přinášel na téma znečištění ovzduší pocházela z časopisu Ochrana ovzduší. V tomto časopise jsou publikovány všechny důležité vědecké studie vztahující se k znečištění ovzduší. Časopis má cca. 40 % příjmů z předplatného a 60 % z dotace Ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí se nyní rozhodlo dotace pro tento časopis po 40 letech zrušit. Jaký bude další osud tohoto časopisu a odkud bude možné dostávat informace o výsledcích vědeckého bádání v oblasti znečištěného ovzduší zatím není známo.

Přesocializovaná ČR

Kdosi komentoval stránky budovanistatu.cz slovy:

aspon se mi konečně potvrdilo i v číslech, jak je ten náš stát (a celá EU) přesocializovaná…

Jak moc se podle čísel toho webu přerozděluje? Takzvané “Sociální dávky” tvoří 393 (MPSV) a 72 (ÚP) miliard. Z toho 299 miliard tvoří starobní důchody, 28 a 5 miliard jsou invalidní důchody pro třetí a druhý stupeň invalidity, 25 miliard je rodičovský příspěvek. Pokud tedy uvážíme, že je potřeba vyplácet nějaké peníze důchodcům, těžkým invalidům a těm, kdo vychovávají budoucí daňové poplatníky, pak zbývá na položku “sociální dávky” 113 miliard.

Hrubý domácí produkt ČR činil v minulém roce 3843 miliard. Tedy, z toho, co se v ČR vyrobí, je na zbývající typ “sociálních dávek” “přerozděleno” 2,9 procent produktu. Pro některé je to důvod hovořit o “přesocializování”…

Napsal mi primátor Karviné

Na svém Facebook účtu jsem dnes našel již přes měsíc starou zprávu od Tomáše Hanzela. Pan primátor (pokud to není falešný profil) mi v červnu napsal:

Vážený pane, neměl byste chuť si popovídat o tom co je a co není mozné v našem městě dělat? Narážím na váš diskusní příspěvek ohledně tří domů na náměstí, protože při vší úctě, plácat nesmysly umí opravdu hodně lidí a nerad bych si myslel, že mezi ně patříte i Vy. Hanzel Tomáš

Ve svém diskuzním příspěvku jsem komentoval chování města takto:

Klasická strategie města – vyvázat se z veškeré zodpovědnosti za cokoliv, a pak se vymlouvat, že se nic nedá dělat. Děje se tak v případě těžby, v případě bytů RPG, v případě chátrajícího náměstí, v případě znečištěného ovzduší. Současná radnice trhá rekordy v nepotřebnosti a zbytečnosti.

Co mě k naspání tohoto vedlo?

1. Ubytování RPG

V květnu si dokonce i Česká televize všimla, v jak otřesném stavu je jedna z ubytoven vlastněných společností RPG. Komentář města Karviná k celé záležitosti:

My jsme na to docela krátcí.
Šárka Swiderová, tisková mluvčí města Karviné – zdroj

2. Těžba

Existenční nejistota obyvatel, firem a potenciálních investorů v Karviné je daná nevyjasněným dlouhodobým postojem města vůči devastující těžbě černého uhlí. Když byl primátor vyzván, aby pracoval na dlouhodobé koncepci koexistence těžby a města, opáčil, že to dělat nebude, protože:

O případném rozšíření těžby budou v té době [2020-2030] rozhodovat zcela jiní zastupitelé.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné – zdroj

3. Chátrající budovy

Náměstí Karviné již nějakou dobu hyzdí chátrající budovy. Tyto budovy vlastní společnost vlastněná rodinou Antonína Koláčka – jednoho z těch, kdo stojí před soudem ve Švýcarsku ve věci kauzy Mostecké uhelné společnosti, obviněn mimojiné z porušení povinností při správě cizího majetku. Na dotazy, jak mohlo město připustit, že budouvy na náměstí jsou v takovém stavu, primátor reagoval takto:

Ani primátor, ale ani zastupitelstvo nemohou dělat vůbec nic.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné – zdroj

4. Znečištěné ovzduší

Karviná je v koncentracích rakovinotvorného jedu benzo[a]pyrenu hned po Ostravě druhé město s nejznečištěnějším ovzduším. Zároveň se tato situaci již mnoho let nikterak nezlepšuje. Když bylo město s tímto konfrontováno a vyzváno, aby zveřejnilo svou koncepci, co s tímto problémem hodlá dělat, odpověď města začínala větou:

Město rovná se samospráva má malé možnosti, jak účinně zasáhnout.
Šárka Swiederová, tisková mluvčí města Karviné – zdroj

Co bych primátorovi Hanzelovi doporučil, “co je možné v našem městě dělat?” Rady mám hned dvě.

Rada první: Přestat se vymlouvat. Nezačínat každé prohlášení konstatováním, že nelze nic dělat.

Rada druhá: Rezignovat. Pokud současní radní nevědí, co s těmi největšími problémy města dělat, je potřeba rezignovat a dát šanci problémy řešit jiným. Ve faktické rovině randí již rezignovali – rezignovali na snahu řešit problémy města – tedy fakticky rezignovali na výkon té funkce, do které byli zvoleni.

Čeká OKD bankrot?

Ještě před rokem se o špatné ziskovosti těžby černého uhlí moc nemluvilo a společnost OKD se suverénně tvářila, že poddoluje klidně celou Karvinou. Rok se s rokem sešel a je vidět pravý opak. Snad poprvé se v Karviné letos nebudou konat hornické slavnosti, největší karvinská kulturní akce roku, protože OKD musí šetřit.

Ba co víc, respektovaní novináři dokonce mluví o bankrotu OKD:

Erik Best: Legalizované tunelování OKD

Zdeněk Bakala a jeho partneři však vyhloubili v OKD tunel legální cestou. Před IPO v roce 2008 zatížili firmu dluhy a vyplatili si dividendy ve výši 1 487 639 000 eur, což dle dnešního směnného kurzu činí 38,7 miliard Kč. Díky této formě legalizovaného tunelování à la Wall Street má teď společnost NWR dluh dvojnásobně převyšující její tržní hodnotu… a od bankrotu ji dělí jen pár kroků.

e15.cz / euro: Ostravský Titanic bez gentlemana

Severomoravské doly se propadají do hlubokých potíží a otevřeně se mluví o jejich bankrotu. Za první kvartál vykázala společnost NWR ztrátu osmdesát milionů eur. Dluhopisy těžařské společnosti se prodávají s výnosem kolem pětatřiceti procent, což odpovídá bankrotové situaci, a firma jedná o odprodeji nejcennějších aktiv.

Jana Lorencová: Vyrabovaná země, zoufalí lidé. Zkušená novinářka Lorencová předkládá svou pravdu

Velká část majetku, jako jsou bývalé dceřiné společnosti, už byla rozprodána, miliardy zmizely… OKD, dnes společnost NWR, je zadlužené a z oficiálních údajů vyplývá, že se dluh pohybuje kolem 20 miliard. Byty jsou zastavené bankám a váznou na nich pohledávky téměř devět miliard.

OKD, a. s. byl pro majitele doslova zlatým dolem, ale minimálně 50 miliard, které získali, je v nenávratnu. Místo toho, aby společnost kupovala další doly, jak Z. Bakala sliboval, je dnes OKD před krachem.

Peníze.cz: Analýza: NWR – výnosná spekulace, nebo sázka na červenou?

NWR bude muset začít rozprodávat majetek, protože nemá dostatek hotovosti. Jenže tímto majetkem zároveň ručí u části dluhopisové emise. Prodejem nějaké části firmy by společnost dala záminku věřitelům požadovat předčasné splacení zajištěných dluhopisů. A to by byl v podstatě poslední hřebíček do rakve.

Proč se Romové nepřizpůsobí?

Anticiganisté si myslí, že by se Romové měli takzvaně “přizpůsobit”, nebo se alespoň “více snažit”. Na konkrétním příkladě se pokusím ilustrovat, že toto volání po “přizpůsobení se” popírá právní řád ČR, a navíc manipulativně podsouvá, že anticiganisté chtějí rovné, a tudíž férové zacházení, zatímco jejich odpůrci v jejich očích někoho selektivně zvýhodňují. Ukáži, že to je jen argumentační trik, a že anticiganistům lze odporovat právě lpěním na rovnosti, kterou je ale potřeba interpretovat ne tak, jak se to hodí anticiganistům.

Continue reading

Jádro anticiganismu aneb Proč je problém jen s Romy?

Tuto provokativní otázku jsem slyšel v posledních týdnech v mnoha obměnách. Jinou variantou je: “Nejsem rasista – nemám nic proti Vietnamcům, Slovákům, Židům, ani Ukrajincům. Problémy jsou jen s Romy.”

Lidé, kterým je anticiganismus odporný v takových situacích obrátí obvykle oči v sloup a nijak nereagují. Zde se o to pokusím. Pokusím se sémanticky rozebrat, v čem spočívá anticiganismus a jeho omyl.

Jak se dá reagovat na výrok: “Problémy jsou jen s Romy?” Pro někoho překvapivě – konstatováním, že podstata tohoto zavádějícího výroku je pravdivá. Je skutečně pravda, že romské etnikum statisticky v průměru jako celek vybočuje z průměru – ať už nezaměstnaností, dosaženým vzděláním, nebo kriminalitou. V čem je tedy problém?

Problém je v tom, jakou odpověď anticiganisté na otázku z nadpisu dávají, respektive nedávají. Proč je problém jen s Romy? Odpovědí anticiganisty je vždy jediné: Můžou si za to Romové sami.

Co se tím vlastně říká? Vlastně to není odpověď na danou otázku. Výrokem se neříká, co je příčinou všech pozorovaných problémů, ale konstatuje se vina. Anticiganisté rezignují na jakoukoliv analýzu situace, na druhou stranu ale skálopevně, a přitom bez nějakých skutečných podkladů, “vědí”, kdo za celou situaci může. Jsou to podle nich právě Romové sami. Nevíme, co přesně udělali, ale něco udělali, a tím to celé způsobili, a proto máme právo k nim nyní vyjadřovat odpor a uplatňovat princip kolektivní viny.

Asi nejabsurdnější na takovém způsobu argumentace je to, že Romové nebyli doposud nikdy reprezentováni v žádných společenských strukturách. Nejsou Romští poslanci, senátoři, hejtmani, starostové ani zastupitelé měst a obcí. Romové se nesdružují na žádné úrovni kromě úrovně vlastní rodiny. Nejsou žádná romská sdružení, která by Romy reprezentovala a nějak společně postupovala. Romové tak dosud neměli žádnou skutečnou šanci se nějak kolektivně domluvit, něco kolektivně provést a nést tak za něco kolektivně vinu.

Romy tedy nelze obvinit z toho, že se na něčem společně domluvili explicitně. Anticiganisté mají ale ještě jedno další vysvětlení – rasovou teorii. Anticiganismus podsouvá, že protože se Romové nedomluvili na ničem explicitně, znamená to jedině, že mají jisté sklony všichni, společně, již od narození. Na vině tedy není špatná bytová, vzdělanostní ani sociální politika. O žádná taková témata nejde. Vysvětlení je čistě rasistické – Romové jsou od narození jiní – mají horší sklony.

V tomto je myslím jádro současného anticiganismu – vysvětlovat příčiny smyšlenými rasovými předpoklady. Jako podpůrná tvrzení pak rasisté uvádějí své osobní zkušenosti a zážitky s jednotlivými Romy. Takové projevy ale hovoří ve skutečnosti o následcích, a ne o příčinách současného stavu.

Špatné osobní zkušenosti jsou pak pouze příčinou naštvanosti anticiganistů, ignorují ale skutečné příčiny celého stavu. V souslednosti jevů 1. špatná sociální (bytová, vzdělanostní a jiná) politika -> 2. sociální exkluze a problémové chování -> 3. naštvanost anticiganistů – v této posloupnosti anticiganisté ignorují první počáteční stav, který je skutečnou příčinou, a místo něj používají rasovou teorii vrozenosti problémových sklonů.

Tento článek byl suchým popisem stavu. Leckterý anticiganista by asi nenašel mnoho, s čím by v článku nesouhlasil. V dalším článku se podívám na to, v čem anticiganisté nemají pravdu, jak na problém správně nahlížet, a kterou zásadu je potřeba začít dodržovat, aby došlo ke zlepšení.

Budějovický exrektor anticiganistou

Minule jsem slíbil, že budu argumentačně rozebírat to, co lze slyšet od mnohých anticiganistů.

Rozhovor s rasistickým senátorem Miroslavem Krejčou, bývalým rektorem, obletěl nedávno český internet. Těžiště článku, které má ilustrovat celou situaci, je v tomto odstavci:

(Autor článku) Znám případ, kdy Romka, která nepracuje a má tři děti, bere dvacet tisíc . … (Senátor) Než propukly povodně, tak byl například celý český národ nucen sledovat, jak se romské rodině narodí paterčata. Určitě celá řada našich rodin s více dětmi skřípe zuby, že takové bonusy jako tato romská rodina nedostala. To ale není medializováno. Podívejme se na další příklad diskriminace naruby. Ivan Demeter srazil kvůli cigaretě pěstí k zemi člověka a zabil ho. Dostal dva roky. Jaromír Šebesta, který zabil zloděje šrotu kuší, jde sedět na deset let. Čili soudy rozdílně posuzují romské a neromské delikventy.

Jak už to tak bývá, toto těžiště článku při bližším zkoumání neobstojí:

  • O výši sociálních dávek kolují snad největší mýty. Dvacet tisíc je částka, ke které se nelze dostat ani po sečtení všech možných přídavků na děti, pomoci v hmotné nouzi, ani podporou v nezaměstnanosti. Kalkulačky těchto dávek jsou na internetu, kde si to lze snadno ověřit.
  • Stejně jako dostaly předtím dary rodiny, kde se narodila čtyřčata, dostala teď dary rodina, kde se narodila historicky první paterčata. Rovněž tato rodina dostala dary od soukromé firmy – ze soukromých peněz. I to se neobešlo bez vlny nadávek směřovaných přímo této firmě – přestože by mohlo být každému jedno, komu firma daruje své vlastní peníze. Tak jako tak, rodina nedostala dar proto, protože je romská, ale protože se narodila první česká paterčata.
  • Případy Ivan Demeter i Jaromír Šebesta byly rozebrány například na serveru Romea. V prvním případě šlo o zabití z nedbalosti – v opilosti během hospodské rvačky někdo zemřel po úderu pěstí. V případě druhém někdo vystřelil na někoho kuší – úmyslné zabití. Je absurdní očekávat, že by právní řád fungoval tak, že za způsobení něčí smrti bude vždy stejný trest. V takovém právním řádě by asi málokdo chtěl žít. Oba případy soudy vyhodnotily s přihlédnutím ke všem okolnostem. Ivan Demeter v tomto případě dostal nižší trest, zkrátka protože závažnost jeho činu byla nižší.

Článek dále ještě rozvíjí jakousi teorii o zneužívání sociální podpory prostřednictvím pěstounské péče. Jak je na tom realita? Ročně je do pěstounské péče příbuzných rodičů umístěno pouze zhruba 350 dětí (zdroj). I kdyby celá polovina z tohoto byly případy, jako naznačuje článek, šlo by o 175 nových dětí a pěstounů ročně. Dávka v zde činí u zdravého dítěte 4650 korun (zdroj), později 5650 a více. Předpokládejme, že všechny tyto děti jsou v této péči od narození až do věku 12 let. Šlo by pak každý rok o zneužívání celkově zhruba 10 milionů korun na celou Českou republiku ročně. Celkově stát vyplácí na sociálních dávkách (bez důchodů) zhruba 100 miliard korun. Jednalo by se tedy o zneužívání 0,01 procent sociálních dávek. Těžko lze argumentovat, že kvůli takovémuto teoretickému plýtvání by mělo smysl “vyjít do ulic”.

Článek se dále velice neurčitě snaží naznačovat, že v případě útoků “Neromů” na Romy je velice často činu připsán rasový motiv. Těžko toto obecné tvrzení vyvrátit bez nějakých statistik, ale pokud sledujeme případy napadení Romů v posledních letech, je spíše vidět případy, kdy soudy ani policie rasový motiv neuznali (1, 2, 3) a stejně tak jsou případy, kdy v “opačném” typu útoku naopak rasový motiv byl shledán – 4.

Za pozornost rovněž stojí, jak silně článek dělí lidi na “my” a “oni”. “Oni” pošpinili Českou republiku, zatímco “my” se jim snažíme vycházet vstříc. “Naše” rodiny skřípou zuby, zatímco “oni” a jejich paterčata dostávají dary. Jako kdyby “oni”, tedy Romové, nebyli stejně pravoplatnými občany České republiky, jako kdyby nějací “my” měli na vše přednostní právo. Je dobré si článek přečíst a na tento styl argumentace se zaměřit. Více o tomto snad zase někdy jindy.

Kam spěje český anticiganismus

Spousta lidí, kterým není lhostejný anticiganismus, tvrdí, že se situace zhoršuje (1, 2, 3) a že to může dopadnout špatně. Pro pochopení toho, co se děje ale nestačí konstatovat, že se situace zhoršuje, je potřeba analyzovat, co se skutečně mění – co je jinak, než dřív.

Podle toho, co je v současné době vidět na internetu a slyšet v ulicích, jsme se podle mého názoru dostali do bodu, kdy už na stranu Romů nejsou směřovány jen primitivní rasistické urážky nebo nesmyslná obvinění. V současnosti jsou konstruovány strukturovanější a rozvitější formy odporu. V tom je jádro toho posunu – anticiganisté jsou ochotni například sepisovat dlouhé články nebo absolvovat dlouhé debaty o tom, proč je Romské etnikum za něco zodpovědné, a proč je fér plošně Romy obviňovat.

Tento posun je hodný pozornosti. Podobně nacistická ideologie oplývala výbornou rétorikou, která si jen obratně hrála se slovy a větami a rozdmýchavala emoce, a zároveň byla vždy podpořena jakýmisi pseudo-vědeckými a pseudo-objektivními argumenty a údajně nevyratitelnými fakty. Dnes už víme, že nacisté zkrátka lhali – to, co měl být jakýsi “racionální” a “vědecký” základ jejich zhoubné ideologie byly nesmysly.

Dnes čelíme stejné situaci. Objevuje se spousta anticiganistů, kteří jsou schopni dlouho si stěžovat na všechno možné, aniž by řekli, co jim konkrétně vadí. A když už konečně zmíní nějaké konkrétnosti, něco, z čeho by měla pramenit jejich zloba, ukazuje se, že to jsou výmysly. Na tomto blogu jsem se nedávno některým takovým výmyslům věnoval – zde nebo zde. Výborným příkladem je “složenka na sociální dávky“.

Jak to celé dopadne závisí na jediném – jak brzo si většina společnosti uvědomí, že základy zloby stojí na lživých argumentech, na nepravdách. Potom celý nenávistný a zdánlivě nezastavistelný stroj spadne jako domeček z karet.

Jsme před úkolem tyto jednotlivé nepravdy pečlivě, svědomitě a pracně jednu po druhé vyvracet. Žádná jiná cesta z toho ven nevede, alespoň tedy o žádné jiné nevím.

Pokusím se na tomto blogu v dalších článcích rozebírat některá nesmyslná tvrzení a argumentačně chybné články a komentáře anticiganistů.

Petrovice u Karviné a PM2.5

10 µg/m3 byla hodnota koncentrace PM2.5, u které byl prokázán negativní vliv na zdraví a která byla doposud doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO)

méně než 10 µg/m3 by mělo být nové doporučení WHO, jelikož se objevují studie, které negativní vlivy na zdraví ukazují i u nižších koncentrací

9,2 µg/m3 byla průměrná koncentrace PM2.5 v Berouně v červenci 2012

18,9 µg/m3 byla průměrná koncentrace v Berouně v prosinci 2012

25,0 µg/m3 je limit pro roční průměrnou koncentraci daný českými zákony

36,4 µg/m3 byla průměrná koncentrace v Petrovicích u Karviné v červenci 2012 (mimo topnou sezónu!)

60,0 µg/m3 byla průměrná koncentrace v Petrovicích u Karviné v prosinci 2012

PM2.5 je označení pro prachové částice, které jsou tak malé (2,5 mikrometru), že při vdechnutí se nezachytí ani v nose, ani v dýchací trubici, ale pronikají do plic.

Jak dlouho budeme poslouchat povídání o tom, že za znečištěné ovzduší mohou domkaři, ať už na české, nebo na polské straně? Pálí snad tito lidé ve svých kamnech něco i v červenci, nejteplejším měsíci v roce?

Fantasmagorie Karviné, díl druhý

Minulý rok jsem zde psal o fantasmagorických představách obyvatel Karviné o Romech, tento rok mohu přidat pokračování.

I tento rok se Karvinou šíří zvěsti o tom, že vstup na hlavní Karvinské letní koupaliště je pro příslušníky Romského etnika zdarma. Tato tvrzení se šířila i léta předchozí, a jelikož nyní jsme v době internetu, tak teď toto probíhá i po Facebooku.

“Nechápu, proč mají cikáni vstup na koupaliště zadarmo. Dělají tam akorát bordel a normální lidi tam kvůli nim nechcou chodit. Koho to zajímá, že jsou sociálně slabší?”

“přijít na sociálku nějaký bílý s tím, že nemá příjem a že chce taky tu jejich kartu pro sociálně slabé, tak ho pošlou do prdele”

“na koupaku sou bo to maj zadara”

“k…. černé jo mají to zadara a my nusíme platit 80 kč na osobu”

“mají kartičky ze sociálky že jsou socky a nemají na koupak”

Co na tato tvrzení říkají provozovatelé koupaliště? Zeptal jsem se jich, zda existuje nějaká smlouva nebo jiné ujednání či způsob, jakým snad mají Romové možnost využívat letní koupaliště zdarma. Zde je odpověď z letního koupaliště:

Tahle zpráva se šíří od roku 2005 – od otevření koupaliště. Žádná smlouva pochopitelně neexistuje a všichni návštěvníci platí podle ceníku (ZTP, ZTP/P zdarma). Stává se, že nám přijdou lidé vynadat za to, že pouštíme Romy zdarma. Pouštíme je, stejně jako ostatní návštěvníky, jen pokud mají uvedené průkazky. Jinak tenhle problém je vždy v prvních dnech po otevření, poté bývá obvykle klid.

Když jsem na Facebooku některé s tímto oficiálním tvrzením konfrontoval, odpovědí mi bylo:

“určitě se k tomu přiznají… rofl ..”

Pro některé lidi je zřejmě zajímavější věřit konspiračním teoriím, než přijmout nezajímavou pravdu.