Bezděkovy rady

Stalo se, že do Bezděkovy komise, jež má připravovat podklady pro důchodovou reformu, byli nominováni samí zástupci privátních fondů.
Původním výstupem této komise měla být řada různých návrhů, jak by reforma mohla probíhat, a k nim příslušné kalkulace, jaké by to mělo dopady.

Continue reading