Čistota ovzduší

Tento blog se od února 2010 věnuje čistotě ovzduší, a to především na Ostravsku a šířeji v Moravskoslezském kraji. Ovzduší v této oblasti patří k jednomu z nejhorších v celé Evropě, a v některých světových žebříčcích se objevuje v první dvacítce nejznečištěnějších míst na světě.

Hlavním problémem znečištěného ovzduší je především mikroskopický prach, který na sebe dále váže další zdraví škodlivé, jedovaté a rakovinotvorné látky. Hlavními zdroji prachu jsou velké průmyslové zdroje, doprava a domácnosti. Tak jako se nedaří problém znečištěného ovzduší dlouhodobě řešit, podobně se nedaří najít shodu na tom, které z těchto zdrojů jsou významné, a které méně. Je prokázáno, že především děti žijící v blízkosti velkých průmyslových podniků trpí vážnými zdravotními komplikacemi a extrémně zvýšenou nemocností. Co znečišťuje ovzduší v jiných oblastech tohoto kraje, je méně jasné. Hlavní politická opatření posledních let se zaměřovala na domácnosti, a částečně i na průmysl. Politická sféra velmi často také hovoří o negativním přeshraničním vlivu polského ovzduší.

Může se zdát absurdní, že doposud nebyla vyhotovena žádná vědecká studie o tom, které zdroje znečištění mají na prašnost v ovzduší největší vliv. A to i přesto, že podobné studie se v České republice již dříve dělaly – například na Teplicku.

Články na toto téma lze nalézt v rubrice Prach a čistota ovzduší

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *