Jak konkrétně se leze Amazonu do zadnice?

Pro zopakování: Sklad Amazonu někteří označují jako “práci pro kočku”, autorovi tohoto blogu připadá vhodnější Amazon nazvat “shit investicí”. Tvrdě kritický pohled nezaujímá jenom JAB, ale i jiní: zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde.

Vláda ČR, vedená premiérem Sobotkou (ČSSD), se i přesto opravdu usilovně snaží překladiště Amazonu do Brna získat. Ukažme si to na nejnovějším kroku vlády.

V roce 2000 se tehdejší vláda (také ČSSD, vedená Milošem Zemanem) zabývala umístěním investic do oblasti Brno-Černovice. Všimněme si, jaká tehdy byla snaha získat investice, které jsou skutečně hodny slova “investice”:

5. V území BPZ budou umístěny projekty zpracovatelského průmyslu především z oborů letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací a radiokomunikací, farmacie, biotechnologií, lékařských přístrojů. Jiné obory zpracovatelského průmyslu budou v území umístěny pouze na základě písemně vyjádřeného souhlasu ministra průmyslu a obchodu.

6. V území BPZ nelze umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou výrobu, textilní výrobu, obchod, skladování a distribuci.

Jak vidno, ČSSD v roce 2000 neměla zájem o investice, které by se daly označit jako “shit”. Tedy přímo explicitně žádný těžký průmysl zamořující okolí, a především žádná překladiště kde pracují pouze skladníci za minimální mzdy. Zájem byl jen o opravdu moderní technologie, které mají budoucnost.

Realita roku 2014 je ale zcela jiná a omezující podmínky byly zredukovány na jediné:

Nová podmínka, která nahrazuje omezení umisťování investorů v oboru obchod, skladování a distribuce, je vázána na počet nově vytvořených pracovních míst, kterých musí být alespoň 1500.

Tedy, je už úplně jedno, o jakou investici půjde, jestli to bude “shit investice”, nebo ne. Hlavní je, že přinese větší množství pracovních míst.

Ba co víc, nově je využití průmyslové zóny explicitně plánováno pro konkrétní firmu – sám Amazon:

Převod pozemků může být realizován za podmínky, že statutární město Brno zajistí dalším prodejem pozemků pro účely investice společnosti Amazon Logistic Prague s.r.o. na dotčené zóně nejméně 1 500 nových pracovních míst

Amazon je tak exkluzivně jediným investorem, který nemusí splňovat výše uvedené podmínky 5 a 6 a zkrátka u něj stačí, když dodá 1500 pracovních míst. Jakýkoliv jiný investor, který by také nabízel přes 1500 pracovních míst, ale nesplňoval by podmínky 5 a 6, má smůlu. Čím je zrovna Amazon pro Sobotkovu ČSSD tak zajímavý?

Ateismus v ČR a sexuální orientace

Česko je často zmiňováno jako jedna z nejateističtějších zemí vůbec, zatímco jeho soused Polsko je naopak nábožensky založené velmi silně. Tento rozdíl ale bledne, když se podíváme na statistiky vnímání homosexuality. Statistika ukazuje, kolik lidí považuje homosexualitu za morálně nepřijatelnou, morálně přijatelnou, nebo za něco, co není otázkou morálky. Již několik lidí se zaměřilo na to, že Česká republika má nejvyšší podíl lidí, kteří považují homosexualitu za morálně přijatelnou.

Takový pohled ovšem zcela opomíjí jistou povýšenost obsaženou v tom, že homosexualita je zde jako něco, co by mělo být posuzováno z hlediska morálky. Je to přece stejně absurdní, jako kdyby mělo být zvažováno, zda je morálně přijatelné mít modrou barvu očí.

Ostatní zkoumané jevy ve stejném výzkumu byly typicky činnosti lidí vykonávané na základě více či méně svobodného rozhodnutí – rozvod, pití alkoholu, nevěra, předmanželský sex, hráčství. Ač může být člověk v životě často dotlačen do stavu, kdy například rozvod je jediná možnost, jak řešit těžkou životní situaci, těžko lze podobně uvažovat o sexuální orientaci – u té si lze těžko představit, že je možné “zatnout zuby” a mít na základě vlastního rozhodnutí sexuální orientaci jinou.

Jen 27 % Čechů si myslí, že homosexualita není otázkou morálky. To je zhruba stejné množství jako v nábožensky mnohem více založených zemích jako Polsko, Španělsko nebo Itálie. ČR se tak jeví na jedné straně jako ateistická země, ale konzervativnost pohledů se dá srovnat s nábožensky silně založenými zeměmi. Zajímavou otázkou by bylo, co vlastně pro Čechy znamená, že jsou ateisté, a jak je to skutečně odlišuje od jiných zemí.

Ještě se ale na chvíli vraťme k těm statistikám.

V takové Kanadě nebo Francii celá polovina dotázaných neposuzuje homosexualitu z hlediska morálky – sexuální orientace tam není pro celých 50 % lidí něco, co by bylo potřeba nějak blahosklonně posuzovat. Kvůli metodice výzkumu pak paradoxně tyto země dosahují nižšího výsledku pro možnost “morálně přijatelné”, než ČR, a statistiku proto lze snadno dezinterpretovat tak, že ČR je k homosexualitě dokonce nejpřátelštější zemí.

Často se stává, že různá sdělení si žijí vlastním životem tím, jak je různě interpretují jejich různí příjemci. U statistik to platí dvojnásob: