Monthly Archives: February 2012

Zruinují poplatky velké podniky?

Kauza zrušení poplatků za znečišťování ovzduší pro velké znečišťovatele se teď probírá na mnoha místech.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Zruinují poplatky velké podniky?

Jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje prasata?

Závěr přednášky Ing. Horáka se ptá: Je důležité vědět, kdo za to může? Nestačí nám selský rozum?

Posted in Prach a čistota ovzduší | 10 Comments

Stížnost na stát

Stížnost na Británii, kterou podala nezisková organizace Clean Air London. Stěžuje si v zásadě na to, že Británie překračuje limity na znečištění vzduchu. Dokáže některé z českých sdružení podat k Evropské komisi podobnou stížnost?

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Stížnost na stát

Zdroje prachu

Jak jsem ukázal minule, existuje spousta dosti protichůdných statistik o tom, kdo může za znečištění vzduchu v Moravskoslezském kraji. Jelikož nechci stát mimo, přicházím se svými vlastními statistikami!

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Zdroje prachu

Lokální topeniště – tak jak to je?

Pokud vám připadá, že informace zde prezentované jsou zmatené, a pokaždé naznačují něco jiného, nepletete se. Sám bych se v těch protichůdných tvrzeních chtěl vyznat.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Lokální topeniště – tak jak to je?

Lokální topeniště opět na scéně

V Atlantiku se debatovalo o vlivu lokálních topenišť na ovzduší

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Lokální topeniště opět na scéně

Poslancovné

Dnes trochu méně vážně, potřebuju si ulevit… Kdo nemá rád sarkasmus, ať nečte.

Posted in názory | 1 Comment

Neuvěřitelné

Včera jsem si tady hrál na ostříleného politologa a předpovídal jsem, že návrh na zrušení poplatků za znečišťování ovzduší nemá šanci projít. Anglická fráze “couldn’t be more wrong” nejlépe vystihuje, jak šeredně jsem se mýlil. Poplatky za znečišťování ovzduší mají … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 3 Comments

Politické taktiky nebo paranoia?

Co byste jako zákonodárci udělali, abyste u veřejnosti protlačili nepříliš kvalitní zákon?

Posted in Prach a čistota ovzduší | 1 Comment

Přelétá do Ostravy prach z Polska?

Dřív jsem zde psal o debatě o ovzduší na Ostravsku, kde padlo neurčité nařčení Polska z toho, že k nám od nich vane zaprášené ovzduší.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Přelétá do Ostravy prach z Polska?

Kotle na uhlí vs. kotle na dřevo

Občas si myslím, že by některým lidem nemělo být dovoleno psát odpovědi na dopisy lidí za celou instituci, pro kterou pracují. Tento dialog mezi českým výrobcem kotlů na dřevo a dřevěné pelety a Ministerstvem životního prostředí je ukázkou toho, jak … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Kotle na uhlí vs. kotle na dřevo

Zacházení s odpadem v EU a v ČR

Vcelku výmluvný graf znázorňující, kolik odpadu se zrecykluje nebo zkompostuje u nás a v EU, a kolik se ho zlikviduje jinými, méně ekologickými způsoby: graf Eurostatu zde.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Zacházení s odpadem v EU a v ČR

Čína a Ostrava, PM2,5 a PM1

Čínské úřady doteď zveřejňovaly v Pekingu pouze koncentrace PM10, s hodnocením po většinu doby dobrým. Americká ambasáda v Pekingu již ale dlouho dobu na Twitteru publikuje údaje o znečištění jemnějším prachem PM2,5 a ty skrze ně se ovzduší v Pekingu … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Čína a Ostrava, PM2,5 a PM1

Naše země otevírá náruč špíně

Podniky, které znečišťují ovzduší budou možná osvobozeny od povinnosti za to platit, navíc ty nejvíce znečišťující na Ostravsku dostanou od státu dar ve výší 4 miliard korun.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Naše země otevírá náruč špíně