Monthly Archives: December 2010

Spalovna vs. teplárna Karviná

V Karviné má vyrůst velká spalovna odpadů (třetí největší v republice). V souvislosti s tím je veřejnosti slibováno, že nedojde ke zhoršení kvality ovzduší, jelikož bude omezen provoz současné teplárny Karviná.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Spalovna vs. teplárna Karviná

Emisní limity prachu

Jak bylo zmíněno minule, v médiích se většinou dočteme výhradně o imisních limitech a jejich překročeních, ovšem o emisních limitech se toho moc nenapíše. Emisní limity jsou ty limity, které se měří přímo u zdroje znečištění. Co všechno tyto limity … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Emisní limity prachu

Největší znečišťovatelé

Emise (viz předchozí článek) se u největších zdrojů znečištění monitorují. Dokonce jsou tyto naměřené údaje volně k dispozici na internetu na webu Integrovaného registru znečišťování. Dal jsem si tedy tu práci, a čísla v něm obsažená převedl do trochu ucelenější … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 3 Comments

Emisní limity vs. Imisní limity

Mezi emisními a imisními limity pro znečištění ovzduší je zásadní rozdíl. Ten spočívá v tom, zda se na znečišťující látky díváme z pohledu jejich zdroje nebo z pohledu cíle, tedy místa, kde se nakonec usadí nebo trvale vyskytují.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Emisní limity vs. Imisní limity

Více o prachu

V současné době bych se velmi rád více věnoval problematice znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Vytvořil jsem proto zde na blogu novou rubriku Prach a čistota ovzduší, kam budu publikovat různé mé náhodné poznatky z této oblasti.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Více o prachu