Přelétá do Ostravy prach z Polska?

Dřív jsem zde psal o debatě o ovzduší na Ostravsku, kde padlo neurčité nařčení Polska z toho, že k nám od nich vane zaprášené ovzduší.

Později jsem zde referoval o projektu, který by měl takovou věc naměřit a ověřit.

Po přečtení Studie města Ostravy o kvalitě ostravského ovzduší mi ale takový projekt přijde jako zbytečný. Korelace již byla naměřena. Ve studii přímo stojí:

S výjimkou ostravských stanic Mariánské Hory a Bartovice je ovšem imisní úroveň na všech stanicích při proudění ze severovýchodního kvadrantu o cca 15–20 µg.m-3 (v O.-Záb řehu až o 30 µg.m-3) vyšší, než při převládajícím proudění z jihozápadního kvadrantu.

Co z toho plyne? Ano, z Polska sem asi vane nějaký prach. Ale při znečištění, které například teď už několik týdnů přesahuje hodnoty 150 ug.m-3, je to příspěvek velmi malý.

Začínám si víc a víc myslet, ve shodě s Janem Kellerem, že aby se vytvořil dojem, že se pro zlepšení něco dělá, jsou prováděna další a další měření, výzkumy a bádání, i když už vše bylo jednou jasně změřeno a prokázáno. Ovšem reálná opatření se neprovádějí žádná.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.