Zacházení s odpadem v EU a v ČR

Vcelku výmluvný graf znázorňující, kolik odpadu se zrecykluje nebo zkompostuje u nás a v EU, a kolik se ho zlikviduje jinými, méně ekologickými způsoby: graf Eurostatu zde.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.