Video o znečištěném ovzduší

S velkým zpožděním přináším odkaz na video z říjnové debaty o znečištění ovzduší v Ostravě. Video je velmi dobře sestříhané, nejsou v něm hluchá místa, je dobře vidět obsah slajdů a hovoří na něm na slovo vzatí odborníci ze všech možných oblastí. Velice doporučuji ke shlédnutí každému, kdo se o problematiku byť jen trochu zajímá.

Pro mne osobně bylo překvapivě nejzajímavější vystoupení lidí z kanceláře veřejného ochránce práv (Mgr. Karel Černín a RNDr. Jitka Seitlová), kteří velice dobře popsali mnoho různých pochybení úřadů všech možných úrovní a spoustu doposud nevyužitých opatření vedoucích ke zlepšení stavu ovzduší. Například velice dobře popsali a vyvrátili mýtus o tom, že proti lidem spalujícím odpadky jsou úřady bezmocné (viz má dřívější konverzace s Karvinským magistrátem).

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Video o znečištěném ovzduší

  1. MoB says:

    Díky za tip. Chce to hodinku času a dobré nervy 🙂

Comments are closed.