Video o znečištěném ovzduší

S velkým zpožděním přináším odkaz na video z říjnové debaty o znečištění ovzduší v Ostravě. Video je velmi dobře sestříhané, nejsou v něm hluchá místa, je dobře vidět obsah slajdů a hovoří na něm na slovo vzatí odborníci ze všech možných oblastí. Velice doporučuji ke shlédnutí každému, kdo se o problematiku byť jen trochu zajímá.

Pro mne osobně bylo překvapivě nejzajímavější vystoupení lidí z kanceláře veřejného ochránce práv (Mgr. Karel Černín a RNDr. Jitka Seitlová), kteří velice dobře popsali mnoho různých pochybení úřadů všech možných úrovní a spoustu doposud nevyužitých opatření vedoucích ke zlepšení stavu ovzduší. Například velice dobře popsali a vyvrátili mýtus o tom, že proti lidem spalujícím odpadky jsou úřady bezmocné (viz má dřívější konverzace s Karvinským magistrátem).

1 thought on “Video o znečištěném ovzduší

Comments are closed.