Kdo tráví Ostravany Benzenem?

Čisté nebe nedávno referovalo o dramaticky vysokých koncentracích benzenu v Ostravě Přívoze. Mám k tomu pouze dvě poznámky.

Podle hrubých odhadů Světové zdravotnické organizace šlo o takovou koncentraci, která způsobí vážné riziko výskytu leukémie u více než jednoho člověka z tisíce. V městském obvodě MOaP žije 41 tisíc obyvatel. Podle čísel WHO se tedy stalo něco, co může zapříčinit leukémii až u jednačtyřiceti lidí.

Je neuvěřitelné, že nemáme v současné době prostředky, jak zjistit, kdo to způsobil a kde se to stalo. Všechny Ostravské velké průmyslové podniky by měly být obklopeny měřícími stanicemi stanicemi ze všech světových stran, aby nebylo v případě takové situace nejmenšího sporu o tom, odkud tak drastické znečištění uniklo. V současné době jsou obyvatelé bezbranní – někdo je evidentně tráví, ale nelze zjistit, kdo to byl.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Kdo tráví Ostravany Benzenem?

  1. Pingback: Ach, ta špinavá Čína! | JAB

Comments are closed.