Jak je na tom Ostravské Eko?

V článku “Znečištění z Číny zasahuje západní pobřeží USA” se píše o tom, jak významná část znečištění ovzduší vyprodukovaného v Číně putuje přes Tichý oceán až do Spojených států. Článek dále propočítává, kolik toho znečištění je vyprodukováno v rámci produkce čínských výrobků, které se pak následně odvážejí k prodeji právě do USA. Článek dále vtipně poukazuje na to, že outsourcování znečištěného ovzduší nefunguje na sto procent, jelikož nejen ekonomika, ale i ovzduší je globální. Do Číny lze odsunout špatně placené práce u výrobní linky, ale znečištěné ovzduší se do USA částečně vrací.

Co z toho plyne pro znečištěné ovzduší na Ostravsku? Ani ne tak to, že je možné, že znečištěné ovzduší sem putuje z Číny nebo nějakého jiného vzdáleného místa. Pokud jde o polétavý prach, tak se článek navíc explicitně zmiňuje o zcela jiných znečišťujících látkách… V tom to asi nebude.

Za povšimnutí spíše stojí to, jak ekonomie opět hraje vyšší hru, než ekologie. Podobně jako ve sporu “nezaměstnanost, nebo znečištěné ovzduší” či v problému s domkaři je to ekonomie, resp. globální ekonomika, která určuje, kde znečištěné ovzduší vzniká, a proč. Není to na základě vůle lidí v jednom nebo druhém státě mít takové či onaké životní prostředí. Je to především jejich ekonomická situace a role v globální ekonomice, ze které vše vychází.

Mnoho lidí na Karvinsku si v minulých letech myslelo, že to, co nejvíce ohrožuje těžbu a z ní plynoucí zaměstnanost jsou aktivisté bojující proti těžbě pod Starým městem. V minulém roce jsme byli svědky toho, jak to naopak byla globální ekonomika, která způsobila, že těžba břidlicového plynu ve Spojených státech snížila světovou, přesněji čínskou poptávku a tedy světovou cenu uhlí. Důsledky jsme si mohli přečíst v novinách – OKD chce zavřít nebo aspoň dát ruce pryč od dolu Paskov.

Spousta lidí má obavy, že přílišná snaha o vyčištění Ostravského ovzduší způsobí zavření závodu ArcelorMittal Ostrava. Tato nadnárodní společnost ale v Evropě zavírala a zavírá podniky především na základě dlouhodobých strategických plánů a na základě aktuálního vývoje světové poptávky po železe. Pro ArcelorMittal není problém převážet železo z jižní polokoule na severní, když je k tomu dobrý ekonomický důvod. Stejně tak se lze velice úspěšně domnívat, že jakékoliv hypotetické budoucí zavření či nezavření ostravského podniku ArcelorMittal bude souviset především s nějakým vývojem na světovém trhu, spíše než s jakýmikoliv požadavky na ekologizaci provozu.

Mnohem více než dokonalá znalost a zapálenost Ostravska do ekologie kraji spíše pomůže řádné zlepšení chápání ekonomie a tedy především globální světové ekonomiky. Je možné snílkovsky dumat nad tím, jak by měla v ideálním světě fungovat ochrana ovzduší. ten současný svět ale funguje tak, že peníze jsou v něm, jak známo, až na prvním místě.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Těžba pod Karvinou. Bookmark the permalink.