Evropský pohár ve znečištění ovzduší

Jak je na tom Česká republika v porovnání s ostatními evropskými státy co do znečištění ovzduší? Co se stane, když se zaměříme i na něco jiného než jen polétavý prach a benzo(a)pyren?

Zde na webu se zabývám výhradně jenom znečištěním ovzduší prachem a benzo(a)pyrenem, a tak když jsem procházel statistiky EEA, snažil jsem se vymyslet, jak jednotlivé státy porovnat nějak celkově, včetně všech ostatních znečišťujících látek. Každý stát měří různé látky na různých místech, takže těžko lze vybrat jednu látku a jedno místo, které by byly nějak reprezentativní. Ostrava má hodně prachu, Praha hodně oxidů dusíku. Některé látky se v některých státech neměří, zatímco v jiných ano, takže jednu dvojici států pro danou látku mezi sebou porovnat nejde, zatímco jinou ano.

Zamyslel jsem se, jak toto nějak vyřešit. Jak udělat nějaké celkové pořadí států? Napadlo mne – pořadí států přece vzniká třeba ve sportovních utkáních. Tak co třeba použít takový přístup? Porovnávat statistiky dvojic států jako kdyby to bylo utkání stát vs. stát, a pak se podívat, kdo vyhrál nejvíc utkání! Ale jak by vypadalo jedno takové utkání, když různé státy měří různé látky? Zjevně mohou státy soupeřit jen v těch “disciplínách”, pro které mají naměřenou nějakou statistiku. Dobrá, to by šlo. Každé dva státy se utkají ve všech disciplínách, které mají ve statistikách, a kdo jich vyhraje více, vyhrává celý daný zápas.

Posledním problémem bylo, kterou měřící stanici v každém státě vybrat. Jelikož jde o mezistátní utkání, tak by každý stát v každé disciplíně měl reprezentovat ten největší přeborník – vítěz národní kvalifikace! Tedy, Českou republiku by mělo reprezentovat v kategorii polétavý prach to nejzaprášenější město (Věřňovice), obdobně jiné město pro oxidy dusíku (Praha, Legerova), pro benzo(a)pyren (Ostrava – Radvanice), a tak podobně pro všechny další látky a všechny další státy.

Data jsem prohnal ETL nástrojem CloverETL, který spočítal výsledky jednotlivých disciplín, všech zápasů a nakonec celkové pořadí všech států. A výsledek je k nahlédnutí zde: Europe Air Pollution Championships 2010

Nejznečištěnější státy jsou první, nejčistější státy poslední. Turecko vyhrálo především protože měří jen dvě základní látky, takže by bylo patrně diskvalifikováno pro nízkou účast. Ze zbylých 37 zemí se Česká republika umístila na skvělém třetím místě. Jsou jen dvě země, které jsou znečištěnější – Itálie a Bulharsko, a pak 34 zemí, které mají čistější ovzduší. Česká republika si tedy odnáší bronzovou medaili za třetí nejznečištěnější zemi v celé Evropě! Gratulujeme!

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Evropský pohár ve znečištění ovzduší

  1. Pingback: Evropský pohár ve znečištění ovzduší: v2.0 | JAB

Comments are closed.