Vliv Polska na vzduch v Ostravě?

V médiích se objevila zpráva, že významný vliv na kvalitu ovzduší v Ostravě má Polsko.

Zde je několik mých neutříděných poznámek k tomuto. Vycházím ze zestručněných závěrů, celou studii jsem zatím nečetl.

  • Podstatný je nejspíše závěr, že v 15 z 22 případů byl vliv Polska na ovzduší v Ostravě významný.
  • Je to další z mnoha studií, která se snaží něco zjistit matematickým modelováním. Takovýchto podobných studií bylo provedeno dříve již mnoho, i sám zdravotní ústav v roce 2009 publikoval analýzu, kde tvrdil, že průmysl se na znečištění v Ostravě podílí z více než 80 procent.
  • Kdo znečištění skutečně způsobuje, se teprve dozvíme, jednak z výzkumu AV ČR, jehož výsledku budou publikovány v nadcházejících měsících, a pak snad také z výzkumu ČHMÚ, který by mohl započít v roce 2013. Tyto výzkumy zkoumaly a budou zkoumat znečištění fyzicky – tedy dle skutečného obsahu jednotlivých částic.
  • O spolehlivosti modelování šíření látek jako je polétavý prach PM10 panuje mezi některými vědci skepse – jednoznačně skeptičtí jsou k tomuto právě na AV ČR a v ČHMÚ.

  • Studie si dovoluje dělat závěry o tom, odkud znečištění přišlo. Z toho ještě neplyne, kde znečištění vzniklo. Mohlo stejně tak dobře vzniknout na českém území, pak na chvíli odplout do Polska, a následně se zase vrátit.
  • Tato studie nebude prvním ani posledním názorem na to, zda znečištění z Polska přichází, nebo ne – viz zde.
  • Podobné závěry a spousta jiných mediálních výstupů jiných lidí se trochu magicky snaží vyhnout vysvětlení, co se děje s enormními emisemi prachu způsobovanými v Moravskoslezském kraji průmyslovými zdroji. Rozpadají se snad tyto emise samy od sebe na nějaké neškodné látky, nebo nějak jinak záhadně mizí a následně jsou nahrazovány emisemi z Polska?
  • Jsme zaplavováni tolika různými názory na to, co všechno za znečištěným ovzduším může být, že zachovat si racionální odstup dá často dosti zabrat
This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.