Polsko vs. Česko: kdo je větší špindíra?

Minule jsem se snažil vysvětlit, že výstupy projektu Air Silesia jsou užitečné jen částečně – mohou porovnat, jak je znečištěné ovzduší v Polsku a v Česku, ale nemohou dostatečně věrohodně konstatovat, co znečištění způsobuje. Přesto bych se rád předběžným výsledkům tohoto projektu alespoň krátce věnoval.

Aktualizace 9. 7. 2012: Původně tento článek obsahoval zásadní chybu – přehodil směry proudění větru, a tak nesprávně vyvozoval, že při větru z Polska je v ČR čistější vzduch. Je tomu právě naopak. Článek je již opraven. Za původní dezinterpretaci výsledků se omlouvám.

Jedním z takových předběžných výstupů je měření v Bolaticích (a dalších stanicích) uprostřed zimy 2011/2012 (viz zde). Co z něj lze vyčíst?

Závěr první: V Polsku je špinavější ovzduší.

Měřilo se na osmi českých a dvou polských místech a z těchto konkrétních měření vyplývá, že ovzduší, aspoň co se týče mikroskopického prachu PM10, je nejvíce znečištěné na těchto dvou Polských stanicích. Trochu s podivem je, že ve srovnání nejsou stanice jako Ostrava Radvanice nebo Bartovice, nebo Karviná. Přesto, je tam Bohumín i Věřňovice, což jsou obce s jedním z nejhorších ovzduší v celé ČR, a Polské stanice je jednoznačně překonávají.

Je zvláštní, že se porovnávalo tak málo stanic a pro tak krátké období, data o imisích jsou k dispozici z mnoha různých stanic jak na české, tak na polské straně, spousta z nich volně na internetu. Možná někdy udělám z těchto dat sám své vlastní srovnání.

Závěr druhý: Když fouká vítr do Polska, ovzduší je na české straně lepší, než když fouká z Polska.

Toto měření se zkoumalo pouze v lokalitě Bolatice, která leží mimo osu Ostrava – Bohumín – Katovice. Z následujícího grafu je patrné (viz modrá čára), že v průměru, když fouká vítr z Polska, je ovzduší horší. Když fouká do Polska, je ovzduší lepší. Platí to i pro ostatní polutanty, ne jen PM10. Nutno podotknout, že vítr směrem z Polska fouká jen zřídka kdy – to by mohlo být jiné v létě, ale toto měření proběhlo v zimě.

Povšimněme si rovněž, že druhé nejvyšší znečištění je naměřeno, když vane vítr z VJV směru, což v případě Bolatic znamená vítr od Ostravy.

Toto jsou tedy první výsledky, které podporují tvrzení, že by z Polska do Česka proudilo znečištěné ovzduší.

ruzice-znecisteni-bolatice.png

Podobných závěrů dosahuje i Hodnocení smogové situace v Ostravě z listopadu 2011, které obsahuje podobné růžice dokonce pro mnoho různých lokací (i když bohužel nejsou tyto růžice už tak dobře přehledné), hlavně ale se ve svém závěru snaží vysvětlovat, jak v jisté situaci údajně špinavé ovzduší na české území doputovalo z Polska.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.