Odprašují i Třinecké železárny

Jak jsem zde dříve ukazoval, největšími znečišťovateli v Moravskoslezském kraji jsou Třinecké železárny a ArcelorMittal Ostrava. V říjnu tohoto roku ArcelorMittal oznámil instalaci nové technologie odprášení, teď to samé dělají i Třinecké železárny. Žeby se vzduchu v MS kraji svítalo na lepší časy?

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.