Největší znečišťovatelé

Emise (viz předchozí článek) se u největších zdrojů znečištění monitorují.
Dokonce jsou tyto naměřené údaje volně k dispozici na internetu na webu Integrovaného registru znečišťování. Dal jsem si tedy tu práci, a čísla v něm obsažená převedl do trochu ucelenější a názornější podoby.

Následující graf ukazuje jaké množství látky PM10 (particulate matter ~ polétavý prach do velikosti 10 mikrometrů, viz předchozí článek) která organizace či provozovna vypustila který rok do ovzduší.

graf největších znečišťovatelů ovzduší polétavým prachem v Moravskoslezském kraji

Z grafu je tedy zjevné, že hlavními dvěma znečišťovateli (co se týče mikroskopického prachu) jsou Třinecké železárny a ArcelorMittal Ostrava.

3 thoughts on “Největší znečišťovatelé

  1. Jak to, že elektrárna Dětmarovice vypadla v roce 2009 z grafu? Má to nějakou souvislost s novými přistěhovalci? 😉

  2. Když udeřila krize, tak se nedohodli s OKD na ceně za uhlí, tak ji na rok zavřeli.

  3. Hmm tak asi jsem trohu kecal, odstavená byla jen na několik měsíců, ne na celý rok. Nevím, čím to, že už tam není. Možná zlepšení technologie, filtrování…

Comments are closed.