Kritické myšlení na amerických školách

Článek Studium na amerických vysokých školách je mrhání časem, penězi i možnostmi argumentuje, že na amerických školách dochází k úpadku výuky kritického myšlení.

Poznámky:

  • Co když studenti dosáhli vysoké úrovně kritického myšlení už na předchozích stupních školské výuky, a na této poslední úrovni se už dále nezlepšuje, zatímco v minulosti tomu bylo jinak? Existuje nějaké srovnání s minulostí? Lze takové srovnání vůbec udělat?
  • Je tzv. tolerance neslučitelná s dobrou výukou? Není ani teoreticky možné vyučovat moderně – přizpůsobovat se studentům – ale zároveň je umět oslovit se zásadními myšlenkami a vštípit jim kritické myšlení?
  • Studenti sice obdrží po absolvování bakalářského studia diplom, často však postrádají schopnosti, díky nimž by mohli uspět na pracovním trhu.
    Pokud studenti tyto schopnosti postrádají “často”, tak brzy přestanou mít s uplatněním problém, protože jejich konkurence na trhu bude stejně “hloupá”, jako oni. Na druhou stranu zatím asi půjde o to, že starší generace v produktivním věku na tom tak špatně nejsou, a tudíž si snadno proti nové generaci své místo uhájí.
This entry was posted in Kritické myšlení. Bookmark the permalink.

1 Response to Kritické myšlení na amerických školách

  1. newman says:

    http://herebedragonsmovie.com (Ale neviděl jsem.)

Comments are closed.