MITTAL STEEL – Odhalení

Dokument o největším znečišťovateli ovzduší v Moravskoslezském kraji.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to MITTAL STEEL – Odhalení

  1. Jan Filein says:

    🙂 Video removed by user? Že by se video někomu nelíbilo?

Comments are closed.