Výzkum ČHMÚ

Nejméně pozornosti jsem zatím z třech probíhajících výzkumů původu znečištění ovzduší věnoval výzkumu ČHMÚ. O tom se tento týden více informací objevilo na webu ČHMÚ. V kratičké zprávě se uvádí např. následující:

“ČHMÚ v tomto týdnu ukončí pilotní měření znečištění ovzduší, zaměřené na identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší na Ostravsko-Karvinsku.”

 

“… Po téměř 100 dnů [byly] odebírány vzorky ovzduší, které jsou analyzovány v laboratořích v České republice a USA.”

 

“Podíly jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší budou hodnoceny na základě podrobné laboratorní analýzy jemných prašných částic”

 

“K přiřazení zdrojů nebo jejich skupin (tzv. source apportionment) budou využity matematické nástroje multikomponentní statistiky (PMF,
Positive Matrix Factorization).”

 

“ČHMÚ na výzkumu spolupracuje s americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA)”

 

“[V EPA budou vyhodnoceny koncentrace] těkavých organických látek, kovů a dalších prvků rentgenovou fluorescencí … [a rovněž budou] chemicky analyzovány částice z pasivních vzorkovačů a jejich morfologická struktura elektronovým mikroskopem.”

 

“Celkové výsledky budou k dispozici v roce 2013.”

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění. Bookmark the permalink.