Výzkumy znečištění ovzduší, aktuální stav

Tento rok se nejvíce pozornosti snažím věnovat výzkumům, které mají zjistit, odkud znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji skutečně pochází. Nejprve jsem vysvětlil, proč jsou takové výzkumy potřeba a poté jsem přinesl informace o třech takových výzkumech. Jak to s nimi dále vypadá?

Výzkum AV ČR (Topinka, Hovorka)
Z něj byly první výsledky prezentovány v časopise Ochrana ovzduší a rovněž na semináři v Praze. Vědci v ČR přišli se závěrem, že znečištění v Radvanicích-Bartovicích pochází především z jednoho velkého stacionárního zdroje. Novou informací je, že toto naštěstí není z toho výzkumu vše. Vzorky se teď nacházejí ve Spojených státech, pravděpodobně Univerzita v Berkeley, kde je tamější odborníci detailněji analyzují. Dá se tedy čekat, že z tohoto výzkumu časem dostaneme ještě zajímavější výsledky. (Zmínil se o tom doktor Šrám v pořadu Hyde Park).

Výzkum ČHMÚ (Macoun)
Jak zaznělo ve výše zmíněném pořadu, i tento projekt také proběhne, vzorky se opět budou analyzovat ve Spojených státech, tentokrát v EPA. Zatím musejí být odebrány vzorky.

Výzkum VŠB-TU + ZÚ Ostrava (Lach, Bílek)
Zdá se, že již dostáváme první výsledky z toho výzkumu, viz prezentace zde a zde, případně zde v médiích dokonce již v srpnu. Lze vidět, že jde přesně o takový výzkum, jaký je potřeba, jelikož se velmi detailně zkoumá, jaké látky se ve vzorcích nacházejí. Bylo tak například již ukázáno, že v Radvanicích-Bartovicích jsou duté nanočástice oxidu železa, což poukazuje na znečištění pocházející z železáren.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění. Bookmark the permalink.