Česko nemá ovzduší výrazně lepší než Ostrava?

Znečištěné ovzduší sleduje dnes kde kdo. Sledujeme čísla na webu ČHMÚ, a ta se nakonec dostávají i do novin a zpráv. Jsou to ale ta čísla, která by nám měla dělat starosti?

Když se podíváme na roční průměrné koncentrace polétavého prachu PM10 v celé České republice, mohlo by se zdát, že ovzduší na Ostravsku je sice nejhorší v České republice, ale ne nějak extrémně výrazně. Dalo by se pochybovat o tom, zda tohle opravdu stojí za ten mediální humbuk a za takovou pozornost na mém blogu. Ilustruje to následující graf.

Je sice vidět, že ovzduší je výrazně horší než v Praze, ale našlo by se pár lokalit, které se Ostravě blíží.

Jak ale čtenáři mého blogu vědí, nebezpečnější než částice PM10 je jejich podsložka PM2.5, jelikož to jsou částice, které pronikají do plic, a které na sebe vážou největší část dalších rakovinotvorných látek. Jak vypadá graf pro tyto částice?

Je vidět, že se Ostrava od zbytku republiky trochu vzdálila. Už to začíná být rozdíl značný, vůči Praze více než dvojnásobný. Přesto, byl by tohle dobrý důvod pro široký veřejný zájem o tenhle problém? Možná ne.

Zatímco o prachových částicích víme, že zvyšují úmrtnost, jedná se hlavně o statistiku. Zaprášené ovzduší přitíží lidem, kteří už jsou nemocní, a způsobí, že více umírají. Z egoistického pohledu zdravých lidí by se mohlo zdát, že prach sám o sobě ještě není takový problém.

Na rozdíl od prachu, kde je většina vědeckých důkazů o jeho bezpečnosti založená na statistice, účinky benzo[a]pyrenu jsou měřeny a sledovány přímo na lidech, jejich buňkách a DNA. Benzo[a]pyren je prokázaný toxický jed, je to rakovinotvorná látka. Z pohledu ovzduší bychom se tedy měli zajímat hlavně o to, kolik je v něm látek jako je benzo[a]pyren. Je-libo graf?

Tohle je ten rozdíl, který by měl každého zajímat. Toxické rakovinotvorné jedy jsou v Ostravském ovzduší mnohonásobně více přítomny, než kdekoliv jinde v České republice. Ve srovnání s Prahou je ovzduší v Ostravě více než desetkrát horší.

Proč tomu tak je? Vždyť jsem výše uvedl, že benzo[a]pyren se váže na prach. Nepanuje zde nějaký nepoměr mezi množstvím prachu a množstvím benzo[a]pyrenu? I na tohle mám graf:

Podobně tento poměr ilustruje graf ČHMÚ zde

Co na těchto grafech vidíme? Podezřele vyčnívající poměr v Ostravě a Karviné. Podezřele vyčnívající poměr ještě v Kladně. Apropo, není v Kladně náhodou železárna (nepřehlédněte zaprášené fotografie) …

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Česko nemá ovzduší výrazně lepší než Ostrava?

  1. Tomáš Waller says:

    No kurde a já žiju v domnění, že jsem v lázních… Zatrsakr…

Comments are closed.