Jako ten blbec – spalovna Karviná zhorší ovzduší 23-násobně

Kdysi jsem zde srovnával hypotetický scénář, kdy by Teplárnu Karviná zcela nahradila spalovna Malešice. Došel jsem tehdy k závěru, že “ke zlepšení kvality ovzduší by pravděpodobně došlo.” Teď si připadám jako naprostý hlupák.

Ve svém srovnání jsem se totiž zaměřil na nepodstatné látky. Srovnával jsem prach, kterému se zde na blogu věnuji často, a další látky, které ale nejsou to hlavní špatné, co ze spaloven odpadu uniká.

Po brouzdání po webu arnika.org (zejména poznámka 4) jsem si svou chybu uvědomil. Provedl jsem teď tedy velmi rychlé, podobné srovnání, jako udělala Arnika pro jiné podniky.

Opět srovám Spalovnu Malešice a Teplárnu Karviná, za rok 2009. Tentokrát ovšem jiné látky – konkrétně arsen, kadmium a olovo.

Látka Teplárna (kg) Spalovna (kg) Zhoršení
kadmium 0,02 0,9 45x
olovo 1,69 13,3 8x
arsen 0,28 4,1 15x

Závěr: Nahrazení současné teplárny Karviná současnou spalovnou Malešice by zvýšilo emise některých jedů v průměru 23x! Jelikož má plánovaná spalovna Karviná mít podobné kapacity jako spalovna Malešice, dojde velmi pravděpodobně k právě takovémuhle zhoršení ovzduší

Toto zhoršení se pravděpodobně neprojeví na ukazatelích zaprášení ovzduší, a lehce si tak domyslíme, jak rádi budou politici argumentovat (a už dávno argumentují), že spalovna ovzduší nezhorší. Nikoliv, zhorší, ale v jiných parametrech a jinými jedy.

Kadmium: zdravotní rizika
Arsen: zdravotní rizika
Olovo: zdravotní rizika

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

3 Responses to Jako ten blbec – spalovna Karviná zhorší ovzduší 23-násobně

 1. newman says:

  Díky za upřesnění a že se tomu tématu věnuješ. Karvinská spalovna se zdá být takovým "odjebkem", o kterém se v celostátních médiích moc nereferuje. Dobrá práce.

  Opět srovám Spalovnu Malešice a Teplárnu Karviná, za rok 2009. Tentokrát ovšem jiné látky – konkrétně arsen, karmium a olovo.

  Jen malá poznámka: Myslím, že ze spaloven a tepláren karma neuniká :).

 2. newman says:

  Škoda, že nefungují HTML tagy blockquote a strong…

 3. Jan Nezhyba says:

  Jen dodám ke KIC z EIA vyplývá že souhrnem se jedná o 500kg těžkých kovů které měli/mají unikat ze spalovny KIC. A to prosím je hodnota při stálém dodržení hodnot optimálního spalovacího procesu Teplota–čas. A to jde jen za předpokladu jistých kvalitativních hodnot vstupních materiálů které jak asi víme při mizivé recyklaci odpadů a sezoním vlivům(např. kolísání obsahu BIO odpadů ) v SKO (směsný komunální odpad). To nelze nijak zajistit. S tím roste i podíl vznikajících toxických látek při nedokonalém spalování a také nutnost stabilizace hoření a to je KIC- LTO. A má to i souvislosti co do obsahu toxických látek v odpadech ze samotné spalovny tam jde o 60 000 tun/rok popílek/filtrace spalin/škvára !!
  Jinak výborně napsáno a těší mě zájem o toto téma . J.N
  o.s. OPS

Comments are closed.