Karvinská spalovna podruhé

Minule jsem psal o tom, kolik nečistot vypouští do ovzduší současná karvinská teplárna.
Ještě, než se vrátím v této rubrice zpět k polétavému prachu, bych chtěl tato čísla dát trochu do srovnání s jinými.

Plánovaná spalovna by měla spalovat cca 200 tisíc tun odpadu ročně (zdroj). Když tento údaj srovnáme s existujícími spalovnami, zjistíme, že kapacitně je tomu nejblíže spalovna odpadu v Praze Malešicích. Ta je také největší spalovnou, co do množství zpracovaného odpadu.

Ta karvinská by se tedy stala minimálně druhou největší.

Rovněž lze na internetu dohledat, kolik nečistot tato srovnatelná spalovna vypouští do ovzduší (zde):
TZL: 1,3 t
SO2: 2,0 t
NOx: 144 t
CO: 17 t
TOC: 0,5 t

Dá se tedy říci, že pokud by spalovna odpadů zcela nahradila současnou Teplárnu Karviná, a byla by technologicky (a tedy hlavně emisemi) podobná spalovně v Malešicích, ke zlepšení kvality ovzduší by pravděpodobně došlo.

Co zatím nevím je to, jaký je rozdíl mezi spalovnami, které odpad pouze spalují, a spalovnamy, které z odpadu zároveň i vyrábějí teplo.

Rovněž je diskutabilní, jak by měla spalovna teplárnu nahradit – rozhodovat bude cena a vyrobit teplo z odpadu může být jen těžko levnější, než vyrobit teplo z uhlí.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.