Vzduch v Karviné a vzduch v Praze

Lidé si stále myslí, že vzduch na Karvinsku není tak špatný jako v Praze. Právě dnes jsem se s tímto neinformovaným a naprosto mylným názorem setkal znovu, a tak jsem zase zabrousil do statistik Českého Hydrometeorologického ústavu z roku 2010 a vyrobil z nich pár zcela jednoznačných grafů.

První graf srovnává průměrnou denní koncentraci látky PM10, což jsou tuhé částice o velikosti menší než 10 mikrometrů. Tyto částice na sebe vážou rakovinotvorné látky jako například benzoapyren a pronikají hlouběji do dýchacího traktu – nos a chloupky v něm je zkrátka nezachytí.
Nešel jsem ani tak daleko, abych si z Prahy vybral nějakou pěknou a obyvatelnou zelenou oblast, jako např. Riegerovy sady. Nikoliv, vybral jsem rovnou Národní muzeum – tedy místo v samém středu Prahy, obehnané rušnými cestami a tedy největším automobilovým provozem.

pm10-avg.png

Jak vidno, vzduch u Národního je jednoznačně lepší než vzduch v Karviné.

Další graf srovnává nejhorší dny v každém měsíci, opět Karviná versus Praha.

pm10-max.png

Opět je zcela jednoznačně vidět, že v nejhorších dnech, co do znečištění ovzduší je na tom Karviná výrazně hůř než centrum Prahy.

Podíval jsem se i na látku PM2.5 – částice o velikosti menší než 2.5 mikrometrů. Ty pronikaji až do plicních sklípků, jelikož jsou příliš malé na to, aby se zachytily v průduškách a dalších dýchacích trubicích. Jsou to tedy hlavně tyto částice, které zvyšují riziko rakoviny plic.

Jelikož se tyto částice neměří na tolika místech jako PM10, nemohl jsem vybrat stejné lokality. Z Karvinska jsem tedy vybral Bohumín a z Prahy Karlín.

pm2.5-avg.png

A nakonec opět srovnání nejhorších dnů.

pm2.5-max.png

Považuji toto za naprosto jednoznačný a nevyvratitelný důkaz o tom, že ovzduší na Karvinsku je zcela jasně výrazně horší než ovzduší v Praze.

Dokud si lidé budou myslet, že situace ještě není tak špatná – však v Praze na tom jsou hůře – situace se příliš měnit nebude.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.