Benzo(a)pyren Karviná, Praha, Ostrava

Prachové částice jsou nebezpečné samy o sobě, kromě toho ale ještě na sebe vážou rakovinotvorný jed benzopyren. Doposud jsem zde vždy uváděl čísla týkající se pouze samotného prachu. Teď přináším i pár čísel týkajících se benzo(a)pyrenu.

Všechna data opět pocházejí z webu Českého hydrometeorologického ústavu a týkají se roku 2010.

První graf srovnává znečištění vzduchu tímto rakovinotvorným jedem v Karviné a Praze 10 (Vinohrady). Graf myslím nepotřebuje komentář.

benzoapyren-karvina-praha2.png

Pokud už se někdy v médiích mluví o znečištění vzduchu v Moravsko-slezském kraji, většinou se zmiňuje hlavně Ostrava, čásť Radvanice, případně Bartovice. O Karviné se mluví málokdy. Jak je na tom ve skutečnosti Karviná ve srovnání s nejšpinavější částí Ostravy?

benzoapyren-karvina-ostrava.png

Jak vidno, Karviná je na tom zcela stejně špatně. Karviná by se měla o zlepšení svého ovzduší zasazovat stejně usilovně, jako Ostrava.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.