Antonín Seďa mele nesmysly o kouření v restauracích

Poslanec za ČSSD Antonín Seďa se v souvislosti s navrhovaným zákazem kouření v restauracích nechal slyšet, že: “V současné době, kdy jsou moderní klimatizační jednotky, tak i když prostory nejsou oddělené, kouř škodí v menší míře. Proto si myslím, že současná úprava je dostatečná.

Podívejme se, co na Seďovy domněnky říká vědecký výzkum. Zdrojem zde bude vědecký článek Koncentrace aerosolu v kuřáckých a nekuřáckých sekcích restaurací a barů Tomáše Tesaře a Martina Braniše (PřF UK), publikováno v Ochrana ovzduší 4/2012. Článek popisuje výsledky měření koncentrací PM2,5, tedy toho mikroskopického prachu, který proniká dýcháním až do plic a váže na sebe a transportuje tak do plic, případně dále skrz krevní řečiště do téměř všech orgánů další nebezpečné a rakovinotvorné látky.

Vědci měřili toto znečištění ovzduší v 57 restauracích, s třemi různými stupni stavebního oddělení kuřáckých a nekuřáckých sekcí: od zcela stavebně oddělených, přes oddělené přepážkou, až po stavebně neoddělené – kuřácká a nekuřácká sekce v jedné místnosti. Měřilo se i v 10 objektech nekuřáckých. Měřené hodnoty jsou srovnány s ovzduším venku před restaurací. Jaké jsou závěry:

 • U neoddělených částí nebyl mezi sekcemi prakticky žádný rozdíl (1,1x vyšší podíl v kuřácké sekci). Oproti venkovnímu prostředí se jednalo o 30násobnou koncentraci.
 • U sekcí oddělených přepážkou byla koncentrace v kuřácké sekci 1,7x vyšší než v nekuřácké, a asi 14x vyšší než venku. Nekuřáci v těchto typech restaurací dýchají zhruba osmkrát vyšší koncentrace, než by dýchali venku.
 • U restaurací se skutečným stavebním oddělení nekuřácké sekce byly koncentrace stále ještě 6,2x horší, než venkovní.
 • U zcela nekuřáckých restaurací je rozdíl mezi venkovním vzduchem a vzduchem uvnitř sotva patrný – v průměru jen 1,1x vyšší koncentrace, v mnoha případech dokonce čistější ovzduší, než venku.

Co z toho plyne pro vyjádření poslance Seďi? Že říká vyložené ničím nepodložené nesmysly. Pokud se venkovní koncentrace PM2,5 zpravidla pohybují jen kousek pod hranicí limitu, od kterého začíná jít o zdraví, pak šestkrát, resp. osmkrát, resp. třicetkrát vyšší koncentrace oproti venkovnímu prostředí rozhodně nelze považovat za “dostatečně” nízké. Za “dostatečnou” úpravu lze na základě těchto čísel objektivně považovat pouze a jen plošný zákaz kouření ve všech restauracích.

Článek dále zmiňuje tyto vědeckými studiemi podložené teze:

 • Jakkoliv intenzivní bude odstraňování tabákového kouře vzduchotechnikou či větráním, prakticky neexistuje taková výměna vzduchu, která by efektivně odstranila veškerý tabákový kouř a chránila tak dostatečně před pasivním kouřením, čímž by zaručila zdravé vnitřní prostředí za přítomnosti kouření.
 • Výzkumy ukazují, že parametry ventilace by musely odpovídat “větrnému tunelu” nebo podobně vysoké rychlosti výměny vzduchu, aby bylo dosaženo koncentrací polutantů blížících se limitům znečištění vnějšího vzduchu.
 • Kouř vycházející z odložené cigarety je mnohem nebezpečnější, než kouř, který vydechuje kuřák.
 • Drtivá většina vědeckých prací dokládá, že neexistuje žádný negativní ekonomický dopad legislativních úprav se zaměřením na zákaz kouření v pohostinství, navzdory všeobecným obavám.

Další efekty:

 • Podle lékařů klesl v zemích, kde se přestalo kouřit v restauracích, počet infarktů v průměru o 17 procent. (ČT24)
 • Zákazy kouření snižují počet předčasných porodů (Aktuálně.cz)
This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

2 Responses to Antonín Seďa mele nesmysly o kouření v restauracích

 1. Pingback: Seďa: 2 a 2 nejsou 4, na svém názoru trvám | JAB

 2. Pingback: Rok 2013 a JAB | JAB

Comments are closed.