Rath, Opencard, IZIP, Pandury

Upřímně přeji policii a dalším složkám, aby se úspěšně podařilo Davida Ratha usvědčit a zavřít. Kéž by to byl začátek samostatnosti a úspěšnosti vyšetřovacích složek. Přesto, nezapomínejme:

rath-opencard-izip-pandury.png
This entry was posted in názory. Bookmark the permalink.