Kampaně za čistotu ovzduší v Moravskoslezském kraji

Průběžně aktualizovaný seznam kampaní, občanských sdružení a iniciativ za zlepšení čistoty ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Čisté nebe
V současné době velmi aktivní, pořádá akce v Ostravě.
Vzduch Ostrava
Aktivní, viditelné v médiích
Ostravské matky
Zabývá se především výsledky práce MUDr. Radima Šráma
Facebook: Občané proti spalovně
V současnosti velmi aktivní
Eva Schallerová
Dětská lékařka v Ostravě Radvanicích
Nebe nad Ostravou
V poslední době nepříliš aktivní
Frygato – EKO
Především zaměřeno na spalovnu odpadů
Hnutí Ostravak
Občané proti spalovně
Rovně
Ekologický právní servis, Znečištěné ovzduší v Ostravě
Arnika: Ovzduší: Ostravsko
Lokální topeniště
Kampaň financovaná Moravskoslezským krajem
Topíme správně
Kampaň financovaná Ministerstvem Životního prostředí
Air Silesia
Mezi-vládní projekt; Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého
pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu
Dýchám pro Ostravu
Kampaň Magistrátu Ostrava
Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji
Imisní zpravodajství Zdravotního ústavu Ostrava
Imisní situace dle ČHMÚ
Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska
This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.