Dětmarovice sledují komíny

K čistotě ovzduší na Karvinsku přispívá i lidský stud
Úředníci jezdí autem po vesnici, a když najdou komín, ze kterého se jedovatý kouř valí opakovaně, zavolá si starosta majitele na pohovor.

Komentář JAB: I když si myslím, že hlavní zájem by měl směřovat k velkým znečišťovatelům, tuto aktivitu nepokládám za zbytečnou. Je pravda, že v obci je pár “vyhlášených čmoudilů”, třeba se takto s nimi podaří něco udělat. Rovněž město zřídilo kontejnery na bioodpad – ve snaze zabránit tomu, aby lidé pálili trávu a listí – což také často vede k nekvalitnímu spalování a vzniku škodlivin.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.