Sonda do .NET a práce s XML

Platforma .NET se i přes nepříliš optimistické předpovědi v době svého vzniku dokázala prosadit a dnes je programátory a vývojáři uznávána jako rovnocenná s ostatními.

Stručnou ukázku bohatých možností efektivní práce s XML prostřednictvím této platformy ukazuje článek .NET Tools for Working with XML ze serveru informIT.

.NET dodává schopnou soustavu tříd pro přímou práci s XML. Tento článek poskytuje přehled nejdůležitějších z nich a příklady toho, co s nimi lze provádět.

Pro mě nejcennější (a potěšující) bylo zjištění, že má znalost jazyka Visual Basic by mi přechod na .NET hodně usnadnila.

This entry was posted in programování. Bookmark the permalink.