Sonda do .NET a práce s XML

Platforma .NET se i přes nepříliš optimistické předpovědi v době svého vzniku dokázala prosadit a dnes je programátory a vývojáři uznávána jako rovnocenná s ostatními.

Stručnou ukázku bohatých možností efektivní práce s XML prostřednictvím této platformy ukazuje článek .NET Tools for Working with XML ze serveru informIT.

.NET dodává schopnou soustavu tříd pro přímou práci s XML. Tento článek poskytuje přehled nejdůležitějších z nich a příklady toho, co s nimi lze provádět.

Pro mě nejcennější (a potěšující) bylo zjištění, že má znalost jazyka Visual Basic by mi přechod na .NET hodně usnadnila.