Air Silesia: Žádné velké objevy

Před rokem a půl jsem naivně doufal, že projekt Air Silesia, měřící znečištění ovzduší zároveň na české i polské straně, řekne, odkud se znečištěné ovzduší vlastně bere. Jen o pár měsíců později mi už ale bylo zřejmé, že takové odpovědi tento projekt nemůže dát.

Projekt Air Silesia právě skončil a publikuje do světa všechna svá zjištění. Nic zásadně nového a objevného se ale nedozvídáme. V bodech:

  • znečištění prachem je na české i polské straně stejné (pozn.: lidé z VŠB-TÚ s touto interpretací nesouhlasí: viz zde)
  • limity pro benzo[a]pyren jsou překročeny u nás mnohonásobně (5 až 10krát), na polské straně ještě jednou tolik (10 až 20krát)
  • na polské straně je ve vzduchu více SO2, z čehož se usuzuje, že tamější znečištění je především z lokálních topenišť, kde lidé topí nekvalitními palivy s vysokým obsahem síry
  • z čeho je znečištění na české straně, o tom se toho příliš nedozvídáme (pozn.: závěry o původcích znečištění Air Silesia údajně dělá, viz zde)
  • smogové situace způsobují především změny teplot a náhlé ustání větru
  • vliv směru větru je pro smogové situace spíše “doplňkový”, nedá se říci, že by znečištění odněkud znenadání přicházelo
  • většinové proudění větru je z Česka do Polska
  • v topné sezóně, v době největších smogových situací, proudí vítr převážně z Polska do Česka
  • celková výměna znečištění je tak 50 na 50

Tato zjištění nejsou obecně nová – o většině jsem se již dříve zmiňoval na tomto blogu. Celkově tak projekt nepřišel na nic výrazně světoborného. Nejspíš alespoň trochu umírní emoce politiků, kteří se vymlouvají na to, že znečištěné ovzduší přichází z Polska. Tuto domněnku výzkum nepotvrdil.

Skutečná praktická a nová zjištění si tak osobně slibuji od zcela jiných výzkumů.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Air Silesia: Žádné velké objevy

  1. Pingback: Air Silesia: stále vidím jen velmi malý přínos | JAB

Comments are closed.