Category Archives: Prach a čistota ovzduší

Proč nekupovat čističku vzduchu a co koupit místo ní

O čistotě vzduchu doma je obecně k dispozici méně dat a vědeckých studií, tento článek tedy spíše shrnuje moje osobní poznatky a subjektivní dojmy. Berte jej jako zdroj inspirace, a podnětů, než cokoliv jiného. Proč vůbec chtít čistý vzduch doma? … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Proč nekupovat čističku vzduchu a co koupit místo ní

Benzo[a]pyren v roce 2015 v Moravskoslezském kraji

Zatímco celkové průměrné roční statistiky koncentrací prachu jsou známy většinou už v lednu, koncentrace rakovinotvorného benzo[a]pyrenu jsou většinou známé až v červnu. Oficiální statistiky benzo[a]pyrenu pro rok 2015 proto budou vydány až za několik týdnů. Existuje ale metoda, jak se … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Benzo[a]pyren v roce 2015 v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji se v roce 2015 dýchalo lépe

Český hydrometeorologický ústav vydal první statistiky za rok 2015 ve znečištění ovzduší. Jelikož byl rok 2015 převážně teplým rokem kdy došlo jen k velmi málo inverzním situacím, tak kvalita ovzduší byla oproti předchozímu roku i mnoha dalším předchozím letům výrazně … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on V Moravskoslezském kraji se v roce 2015 dýchalo lépe

Jen další běžný výzkum znečištění ovzduší?

Zdravotní ústav v Ostravě vydal studii o znečištění ovzduší. Stalo se mým zvykem, že jakoukoliv studii o znečištění ovzduší vítám s velikou dávkou skepse. Vědeckých prací o znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji vyšlo za posledních deset let obrovské množství a … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění | Comments Off on Jen další běžný výzkum znečištění ovzduší?

České a polské průmyslové zdroje znečištění – kde a kolik?

Původně vydáno 21.3.2015, doplněno 1.1.2016 Kde vlastně najít informace o emisích průmyslu v oblasti Ostravsko-Karvinska a šířeji v celé oblasti českého i polského Slezska dohromady? Zdrojů je několik, každý z nich má bohužel nějaké nedostatky. 1. IRZ – Integrovaný registr … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on České a polské průmyslové zdroje znečištění – kde a kolik?

Kdo chce čisté ovzduší a proč: statistici v akci

Jan Krajhanzl a Tomáš Protivínský vydali pro politiky, aktivisty a neziskovky velice podstatný dokument – Mapa české environmentální angažovanosti 2015. Z dotazování skoro čtyř tisíc lidí se dokument statistickými metodami snaží vytipovat, jaké skupiny lidí se zajímají o jaká společenská … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Kdo chce čisté ovzduší a proč: statistici v akci

Metylovické děti by samy potřebovaly ozdravný pobyt

Napsal jsem znovu Krajské hygienické stanici se sídlem v Ostravě ve věci dětských ozdravných pobytů v Metylovicích. Celkem už počtvrté. Ne že by mě to nějak zvlášť bavilo, ale každý druhý dotaz se vždy někam ztratil a odpověď jsem už … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Metylovické děti by samy potřebovaly ozdravný pobyt

Ultrajemné částice v Ostravě: Koksovna

Slíbil jsem, že přinesu informace o měření ultrajemných částic v Ostravě – mezitím se ale o této události informovalo všude možně. Za pozornost stojí, jak vysoké koncentrace byly naměřeny kolem Koksovny Svoboda. Tento provoz dlouhodobě kritizují například experti z VŠB. … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Ultrajemné částice v Ostravě: Koksovna

Měření ultrajemných částic v Ostravě bude

Zhruba před půl rokem jsem zde psal o měření ultrajemných částic v ČR experty z Dánska. Vadilo mi tehdy, že se jednalo už o druhé měření a opět nebyla zahrnuta Ostrava. S organizátory jsme si vyměnili pár přátelských zpráv, důvody … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Měření ultrajemných částic v Ostravě bude

Dětský ozdravný pobyt v centru Prahy by byl zdravější

Města v Moravskoslezském kraji již mnoho let pořádají takzvané “ozdravné pobyty” pro děti. Základní myšlenka těchto pobytů je taková, že se děti z oblastí se špatnou kvalitou ovzduší odjedou na týden až dva nadýchat čerstvého vzduchu někam do hor. Problém … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 1 Comment

Magie českého a polského znečištění

V nedávném pořadu televize Polar se další politik ČSSD různými kličkami pokoušel vyvázat Ostravský průmysl z odpovědnosti za stav znečištěného ovzduší v Moravskoslezském kraji. Myslím, že existuje nějaká obecná kuchařka, podle které tito politici postupují. Body v té kuchařce budou … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Magie českého a polského znečištění

Největší chyby a nedostatky JABu

Minule jsem avizoval, že bych rád provedl jistou reflexi a sebereflexi. Chtěl bych se s odstupem podívat na to, co by se dalo dělat jinak a lépe ke zlepšení stavu ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Jako první krok se chci … Continue reading

Posted in o JABu a o Johnnym, Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Největší chyby a nedostatky JABu

Utkání zabijáků: obezita vs. neaktivita vs. znečištěné ovzduší

Hlavní zpráva BBC News před týdnem informovala o počtu úmrtí způsobených nedostatečnou aktivitou ve srovnání s obezitou. Je jistě zajímavé, že více lidí zemře, protože se dostatečně nepohybují. Ještě zajímavější je ale dát si čísla ze článku do kontextu s … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Utkání zabijáků: obezita vs. neaktivita vs. znečištěné ovzduší

Jaké bylo ovzduší v roce 2014? Co čeká JAB dál?

Rok 2014 skončil a bylo by proto vhodné vyhodnotit, zda v něm lidé na Ostravsku a Karvinsku dýchali lepší ovzduší, než v roce předchozím. Čisté nebe publikovalo jedno takové srovnání, co do počtu dní, kdy se dýchalo špatně. Oproti roku … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 1 Comment

Benzo[a]pyren a šance na rakovinu

Nejen koncentrace prachu lze vyčíslovat ve škodách na zdraví a životech lidí. I koncentrace rakovinotvorného jedu benzo[a]pyrenu lze podobně přepočítávat. V roce 2011 byla nejvyšší koncentrace BaP v Česku nepřekvapivě naměřena v Ostravě Radvanicích: 10,1 ng/m3. V Belgii v tom … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší, Uncategorized | Comments Off on Benzo[a]pyren a šance na rakovinu