Identifikace zdrojů znečištění – nový web

Jak jsem již mnohokrát na tomto blogu uvedl, rád bych co nejvíce pozornosti věnoval výzkumům snažícím se identifikovat zdroje znečištění ovzduší na Ostravsku. Formát tohoto blogu mi bohužel přestával vyhovovat, a tak jsem v posledních týdnech pracoval na zcela novém webu. Výsledek můžete vidět zde: Vzduch pod lupou.

Web stručným způsobem popisuje, proč je znečištění na Ostravsku skutečně závažné, a proč žádné dosavadní výzkumy nejsou dostatečně dobré – proč nedávají dobrou odpověď na otázku, odkud znečištění skutečně pochází. Dále je vysvětleno, proč jsou z tohoto pohledu nové výzkumy zcela jiné a zásadní. Více o tomto se lze dočíst v části Úvod, kterou doporučuji každému, kdo články o znečištění ovzduší na tomto blogu pro přílišnou podrobnost a roztříštěnost nesledoval. Vše podstatné je tam řečeno v co nejucelenější formě.

Následně se web věnuje třem aktuálním výzkumům, o nichž jsem na tomto blogu již dříve informoval. Všechny informace se tam nacházejí v mnohem více ucelenější formě, a doufám, že jich bude v budoucnu stále více přibývat.

Již nyní jsem kontaktoval zástupce všech tří projektů s prosbou o doplnění všech podstatných informací k jejich výzkumům.

Je zřejmé, že nejvíce času budu v následujících měsících věnovat aktualizaci těchto nových stránek, a na tento blog až tak moc přispívat nebudu. Budu se ale alespoň snažit na tomto blogu upozorňovat na zajímavé novinky, které budu na webu Vzduch pod lupou publikovat.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění. Bookmark the permalink.

3 Responses to Identifikace zdrojů znečištění – nový web

  1. MoB says:

    Díky, pěkná a záslužná iniciativa!

  2. Gadžoun says:

    Výborně! Možná bych jen přidal taková ta klikátka na FB, twitter a tak.

  3. Pingback: SYMOS’97: překonaný, nevyhovující, neúplný, nepřesný, se zřejmými nedostatky | JAB

Comments are closed.