Odkud prach fouká?

V dřívějším blogu jsem se zmínil o zajímavé debatě o čistotě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jeden z bodů, u kterých se přítomní silně neshodli bylo, jak velký vliv na znečištění na české straně má Polsko a jeho zdroje znečištění. Konkrétně, když “fouká vítr z Polska”, tak zda na českých měřících stanicích stoupnou ukazatele znečištění.

Na tuto poměrně zásadní otázku by mohl odpovědět projekt Air Silesia. V plánech tohoto projektu je mít v polovině roku 2013 k dispozici údaje o tom, jak závisí proudění vzduchu na naměřeném znečištění.

Takový projekt rozhodně vítám, ale je mi záhadou, proč už teď nikdo neprovedl jednoduchý rozbor korelace směru větru a ukazatelů znečištění. Všechna data k tomu potřebná se dávno měří.

Tak jako tak, projekt vítám, protože je šance, že zavře ústa ostravskému primátorovi, který se čím dál více (teď už z osmdesáti procent!) vymlouvá na to, že za špinavý vzduch v Ostravě může Polsko.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.