Monthly Archives: February 2013

Test na české občanství

Inspirován článkem TEST: Získali byste české občanství, rozhodl jsem se vytvořit test vlastní, podle mého v lecčems mnohem bližší běžnému českému občanovi: 1. Čas, kdy je záhodno probudit národní soudržnost a cítit se velice dojatý sounáležitostí s ostatními občany stejného … Continue reading

Posted in názory | 1 Comment

Identifikace zdrojů znečištění – nový web

Jak jsem již mnohokrát na tomto blogu uvedl, rád bych co nejvíce pozornosti věnoval výzkumům snažícím se identifikovat zdroje znečištění ovzduší na Ostravsku. Formát tohoto blogu mi bohužel přestával vyhovovat, a tak jsem v posledních týdnech pracoval na zcela novém … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší, Výzkumy původu znečištění | 3 Comments

Česko nemá ovzduší výrazně lepší než Ostrava?

Znečištěné ovzduší sleduje dnes kde kdo. Sledujeme čísla na webu ČHMÚ, a ta se nakonec dostávají i do novin a zpráv. Jsou to ale ta čísla, která by nám měla dělat starosti? Když se podíváme na roční průměrné koncentrace polétavého … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 1 Comment

Ekonomická krize a znečištění ovzduší domkaři

Jako základní příčiny znečištěného ovzduší se většinou uvádí průmysl, lokální topeniště a doprava. Kvůli jedné diskuzi na Facebooku jsem si vytáhl data o počtu dní, kdy byl překročen 24hodinový limit pro polétavý prach na území Karviné. Data jsou k dispozici … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ekonomická krize a znečištění ovzduší domkaři

Blog o datech a s daty

Na tomto blogu se často věnuji analýzám různých čísel. Něco podobného, ale mnohem fundovaněji a podrobněji, a přesto velice poutavě, dělá také Data Boutique: Blog o datech a s daty.

Posted in Kritické myšlení | Comments Off on Blog o datech a s daty

Neúplná pravda = nepravda

Krátká přednáška z TED o tom, jak jsou ve vědeckých časopisech publikovány články jen určitého typu – pouze pozitivní články např. podporující tezi, že nějaký lék funguje, zatímco negativní články nejsou publikovány skoro vůbec.

Posted in Kritické myšlení | Comments Off on Neúplná pravda = nepravda

Ostravsko a limity WHO: bída a hrůza

Facebookem dnes prolétla zpráva o snaze Světové zdravotnické organizace (WHO) snížit limity pro znečištění ovzduší. Připadá mi vhodné danou zprávu doplnit nějakou ilustrací toho, jak jsou na tom limity WHO ve srovnání se stavem ovzduší na Ostravsku. Soustředím se pouze … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 3 Comments