Monthly Archives: December 2014

Benzo[a]pyren a šance na rakovinu

Nejen koncentrace prachu lze vyčíslovat ve škodách na zdraví a životech lidí. I koncentrace rakovinotvorného jedu benzo[a]pyrenu lze podobně přepočítávat. V roce 2011 byla nejvyšší koncentrace BaP v Česku nepřekvapivě naměřena v Ostravě Radvanicích: 10,1 ng/m3. V Belgii v tom … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší, Uncategorized | Comments Off on Benzo[a]pyren a šance na rakovinu

Kolik lidí musí zemřít, aby byl regulován průmysl?

Mezi úrovní znečištění ovzduší a množstvím úmrtí existuje přímá úměra. Rozlišují se roční hodnoty – těm se věnuje tento web, ale pak také 24hodinové hodnoty. Jak tento smrtelný vztah funguje, když jej aplikujeme na pravidla pro vyhlašování signálu regulace? Pro … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 1 Comment

Všude čistý vzduch, jen od průmyslu fouká prach

V těchto dnech se Moravskoslezský kraj těší velice čistému ovzduší. Především to lze přičíst velmi vytrvalému a intenzivnímu větru z jihozápadu, který ovzduší čistí. V následující tabulce poslední sloupec 24hodinových koncentrací polétavého prachu PM10 ukazuje až na tři výjimky koncentrace … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Všude čistý vzduch, jen od průmyslu fouká prach

Ozdravné pobyty škodí dětem

Leckdo mohl na základě předchozího článku o “ozdravných” pobytech pro děti nabýt dojmu, že tyto pobyty nepovažuji za přínosné. Právě naopak. Ozdravné pobyty opravdu organismu mohou pomoci. Bohužel, jak už to bývá, každá dobrá myšlenka se dá pokazit a zneužít. … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Ozdravné pobyty škodí dětem

Ozdravné pobyty: lež a pokrytectví

Ozdravné pobyty pro děti jsou výbornou ilustrací toho, jak nikomu ve skutečnosti na důsledcích znečištěného ovzduší nezáleží a jak diletantsky se k problému přistupuje. Ozdravné pobyty mají umožnit dětem odjet ze smogem zatížených oblastí a na pár dní až týdnů … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 5 Comments

Ministr Brabec: Too good to be true?

Komentář ke zprávě MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů, pilotní má být Ostrava Kroky ministra životního prostředí by snad ani nemohly být lepší. Splňují hned několik divokých představ mnoha aktivistů požadujících čistější ovzduší na Ostravsku. Tak zaprvé mnozí poukazovali … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Ministr Brabec: Too good to be true?