Monthly Archives: October 2010

Ion Dissonance, Cephalic Carnage, … 29.9.2010, Black Pes

Koncert poměrně dobře shrnut v této recenzi, hlavně s hodnocením Ion Dissonance musím souhlasit.

Posted in kulturlist | 1 Comment