Monthly Archives: May 2015

Metylovické děti by samy potřebovaly ozdravný pobyt

Napsal jsem znovu Krajské hygienické stanici se sídlem v Ostravě ve věci dětských ozdravných pobytů v Metylovicích. Celkem už počtvrté. Ne že by mě to nějak zvlášť bavilo, ale každý druhý dotaz se vždy někam ztratil a odpověď jsem už … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Metylovické děti by samy potřebovaly ozdravný pobyt

Ultrajemné částice v Ostravě: Koksovna

Slíbil jsem, že přinesu informace o měření ultrajemných částic v Ostravě – mezitím se ale o této události informovalo všude možně. Za pozornost stojí, jak vysoké koncentrace byly naměřeny kolem Koksovny Svoboda. Tento provoz dlouhodobě kritizují například experti z VŠB. … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Ultrajemné částice v Ostravě: Koksovna