Monthly Archives: January 2012

Keller o ArcelorMittal a vzduchu na Ostravsku

Pokusní králíci. Netřeba komentáře.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Keller o ArcelorMittal a vzduchu na Ostravsku

PM10 versus PM2.5: Bohumín

Okamžité ukazatele znečištění ovzduší v ČR ukazují zatím jen znečištění prachem PM10, znečištění prachem PM2.5 je dohledatelné jen zpětně. Dá se aktuální znečištění PM2.5 nějak odhadnout z hodnot PM10?

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on PM10 versus PM2.5: Bohumín

Mohou za to lokální topeniště?

Kdo jen trochu čte zprávy a vnímá ty o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji, nemohl si nepovšimnout, že se v poslední době rozjela velká kampaň Ministerstva životního prostředí v čele s Tomášem Chalupou o dotacích na výměnu kotlů pro domácnosti.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Mohou za to lokální topeniště?

Polétavý prach, benzo(a)pyren, studie

Pár odbornějších odkazů bez ladu a skladu

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Polétavý prach, benzo(a)pyren, studie

Spojme síly?

Čím více se zajímám o kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji, tím více si uvědomuji, jak složité nejen technicky, ale i politicky celé téma je. K problematice zároveň existuje spousta iniciativ a sdružení, které píší své weby, vydávají stanoviska, publikují názory. … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | 3 Comments

Jako ten blbec – spalovna Karviná zhorší ovzduší 23-násobně

Kdysi jsem zde srovnával hypotetický scénář, kdy by Teplárnu Karviná zcela nahradila spalovna Malešice. Došel jsem tehdy k závěru, že “ke zlepšení kvality ovzduší by pravděpodobně došlo.” Teď si připadám jako naprostý hlupák.

Posted in Prach a čistota ovzduší | 3 Comments

Největší znečišťovatelé

Přibližně před rokem jsem zde ukazoval graf největších znečišťovatelů. Teď přináším podobný graf, aktualizovaný o rok 2010

Posted in Prach a čistota ovzduší | 2 Comments

Odkud prach fouká?

V dřívějším blogu jsem se zmínil o zajímavé debatě o čistotě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jeden z bodů, u kterých se přítomní silně neshodli bylo, jak velký vliv na znečištění na české straně má Polsko a jeho zdroje znečištění. Konkrétně, … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Odkud prach fouká?

Když znečištění ovlivňuje genetickou stavbu člověka

Pro úplnost ještě jedna listopadová záležitost, kterou bych rád v této rubrice měl zaznamenánu. Lidé z Ostravska jsou odolnější vůči smogu. Mají aktivnější jeden gen.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Když znečištění ovlivňuje genetickou stavbu člověka

Prach v Evropě a ve světě

Znečištění ovzduší prachem v některých městech Evropy a zbytku světa, jak jej v listopadu ukázala ČT v pořadu Otázky Václava Moravce. Zdrojem je Světová zdravotnická organizace.

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Prach v Evropě a ve světě

Debata: Těžký průmysl vs. životní prostředí

Český rozhlas uspořádal v prosinci minulého roku debatu na téma “Je možné mít na severu Moravy (sic! Slezsko není Morava) zároveň těžký průmysl a čisté životní prostředí?“. Záznam debaty je zde Překvapivě šlo o poměrně věcnou debatu, a tak ani … Continue reading

Posted in Prach a čistota ovzduší | Comments Off on Debata: Těžký průmysl vs. životní prostředí

Fašismus a fanatismus na YouTube?

Zdálo by se, že fašismus je v dnešní době něco hodně neaktuálního, zastaralého. Jako politický směr nejšpíš ano, i když na politologa si hrát nechci – netuším, co může přijít za desítky let.

Posted in Kritické myšlení | 6 Comments