Kolik lidí musí zemřít, aby byl regulován průmysl?

Mezi úrovní znečištění ovzduší a množstvím úmrtí existuje přímá úměra. Rozlišují se roční hodnoty – těm se věnuje tento web, ale pak také 24hodinové hodnoty.

Jak tento smrtelný vztah funguje, když jej aplikujeme na pravidla pro vyhlašování signálu regulace?

Pro zjednodušení předpokládejme, že se Moravskoslezský kraj nedělí na tři oblasti, ve kterých se smogová situace a signál regulace vyhlašují odděleně.

Aby byl signál regulace vyhlášen, musí být překročena hodnota 24hodinové koncentrace 150 µg/m3 tři dny po sobě. ČHMÚ toto zákonné nařízení interpretuje tak, že toto číslo musí být překročeno 49 hodin – tedy spíše jen krátce přes 2 dny.

V Moravskoslezském kraji žije 1,23 milionu obyvatel. To při úmrtnosti 10,25 promile dává 12,6 tisíc úmrtí ročně, což je 69 úmrtí každé dva dny.

Světová zdravotnická organizace nám říká, jak spočítat z 24hodinové koncentrace PM10 zvýšení krátkodobé úmrtnosti. Tento výpočet používá i Státní zdravotní ústav. Pro každých 10 µg/m3 nad hodnotu 50 úmrtnost stoupá o 0,5 %. Tedy, pro 150 µg/m3 to je ((150-50) / 10) * 0,5 % = 5 % úmrtnosti na vrub smogu.

Naše výsledné číslo pak získáme tak, že si spočítáme 5 % z 69 úmrtí za dva dny = 3,5 úmrtí.

V tomto mírně zjednodušeném případě v Moravskoslezském kraji musí zemřít alespoň tři lidé, aby mohlo být průmyslu nařízeno, že má omezit výrobu.

Pravidla zákona jsou tak nevhodná, že koncentrace mohou kolem hraniční hodnoty kolísat mnoho dní a regulace nebude nikdy vyhlášena. Úmrtí tak mohou každý den přibývat, aniž by průmysl byl nucen výrobu omezovat. Něco podobného se stalo během poslední smogové situace. ČHMÚ proto vypracoval novelizaci pravidel pro vyhlašování smogových situací a signálů regulace.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.

1 Response to Kolik lidí musí zemřít, aby byl regulován průmysl?

  1. Pingback: Benzo[a]pyren a šance na rakovinu | JAB

Comments are closed.