Ozdravné pobyty škodí dětem

Leckdo mohl na základě předchozího článku o “ozdravných” pobytech pro děti nabýt dojmu, že tyto pobyty nepovažuji za přínosné. Právě naopak. Ozdravné pobyty opravdu organismu mohou pomoci. Bohužel, jak už to bývá, každá dobrá myšlenka se dá pokazit a zneužít. V praxi ozdravné pobyty často dětem naopak škodí.

Objevilo se také pár komentářů k tomu, že kvalitu ovzduší v konkrétních lokalitách, o kterých článek hovořil, vlastně neznáme, protože se tam neměří. Není tomu tak. V Čeladné se znečištění ovzduší měří, a měří se i v Návsí u Jablunkova.

Metylovice se nacházejí 7 kilometrů severně od Čeladné, tedy ještě blížeji ke středu “smogu” a celkově špatného ovzduší Ostravsko-Karvinské aglomerace.

Návsí u Jablunkova sice není destinací ozdravných pobytů, tou je ale například Písek u Jablunkova, nebo jen o kousek dál ležící Bukovec. Tyto lokality jsou od Návsí vzdáleny jen 5, resp. 7 kilometrů a jejich nadmořská výška je pouze o 100 metrů větší.

Jaké je tedy naměřené ovzduší v Čeladné a v Návsí u Jablunkova? Srovnejme si vedle sebe jejich ovzduší s ovzduším Karvinským:

Čeladná vs. Karviná, leden 2013:

Návsí u Jablunkova vs. Karviná, únor 2013:

Jak vidno, pro děti z Karviné nemá žádný smysl jezdit na “ozdravný” pobyt do Čeladné, tudíž ani do Metylovic (ty jsou smogu ještě blíž), ani do Návsí u Jablunkova, a tedy patrně ani do jen o kousek víc vzdáleného Písku u Jablunkova nebo Bukovce.

Ovzduší je v celé oblasti znečištěno úplně stejně. Bylo by úplně jedno, jestli srovnáváme Karvinou nebo nějaké jiné město.

Pro úplnost přikládám komentář Českého hydrometeorologického ústavu k Metylovicím a Písku u Jablunkova:

Na základě modelových map pětiletých průměrných koncentrací znečišťujících látek (dostupné z zde) dochází na katastrech zmiňovaných obcí k překračování povoleného počtu dnů v roce s denní nadlimitní hodnotou PM10 a vyskytují se zde nadlimitní roční koncentrace benzo[a]pyrenu.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.