Ministr Brabec: Too good to be true?

Komentář ke zprávě MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů, pilotní má být Ostrava

Kroky ministra životního prostředí by snad ani nemohly být lepší. Splňují hned několik divokých představ mnoha aktivistů požadujících čistější ovzduší na Ostravsku.

Tak zaprvé mnozí poukazovali na to, že dosavadní dotace byly exkluzivně na černé uhlí. Palivo to není zrovna moc ekologické a věrohodné vysvětlení, proč má černé uhlí v dotacích exkluzivitu, se nikdy nedostavilo. V moravskoslezském kraji je černé uhlí jako palivo jistě populární víc než v jiných krajích, ale proč dotace omezit exkluzivně na černé uhlí?

Ministr Brabec teď přichází s tím, že nové dotace by měly být i na další typy paliv – biomasu i hnědé uhlí.

Další častá výtka: dotací je málo a chudí lidé si stejně kotel nevymění. Kotlů se vyměnilo jen mizivé množství.

Ministr Brabec chce toto řešit – spoluučást by měla být ještě nižší – aby si i ti nejchudší lidé mohli dovolit kotel vyměnit. Peněz z dotací by teď mělo být obrovské množství – až 9 miliard. To je takové množství, že jsme i v Hlídce Barona Prášila museli uznat, že to je dost peněz na výměnu významného množství kotlů.

Třetí výtka: Kotle se vyměňují tak nějak porůznu a pomálu, v globále to nemá žádný měřitelný dopad. Úspěch dotací je měřen tím, kolik žádostí je podáno, místo aby se sledovalo, zda došlo ke zlepšení ovzduší. Sám jsem rozhlašoval, že je třeba postupovat systematicky – každé opatření nějak v malém měřítku otestovat.

Ministr Brabec chce řešit i toto – pilotní projekt má být exkluzivně pro Ostravu. V Ostravě jsou sice jen 4 % domácností vytápěny kotly na tuhá paliva, ale je to město velké, a tak by se mohlo podařit na tomto velkém území dosáhnout toho, že tam nebudou prakticky žádné zastaralé kotle.

To máme celkem tři nejhlavnější výtky zcela jasně v záměrech ministerstva adresované.

Jak to celé dopadne? Nevím. Jak je patrné především ze smogových situací v těchto dnech, smog je všude rozprostřen tak nějak rovnoměrně. Vůbec se nedá při pohledu na imisní situaci říct, že víc smogu je poblíž vesnic a méně poblíž měst. Smog se zkrátka v Moravskoslezském kraji rozprostírá široko, daleko a rovnoměrně. Co když po úspěšné výměně kotlů bude tato situace nastávat i nadále. Jak se pozná, že výměna kotlů v Ostravě měla nějaký vliv, když ovzduší bude dál stejně špatné v celém Moravskoslezkém kraji?

Čekal bych, že na tyto otázky budou mít nějakou odpověď vědci. Naděje na zlepšení vědecké debaty jsem vkládal do Think-tanku Ostravské nebe, jeho první výstupy ale byly neskutečně jalové a plytké, další “sraz” má think tank až v lednu. Think tank na mě nedělá dojem toho, že by byl schopen přijít s nějakými aktuálními, novými nebo přínosnými postřehy.

Ač mi stále dělá obrovský problém uznat představitele chemického průmyslu jako kompetentního ministra životního prostředí, jeho současné kroky se snaží řešit to, co jsme já a jiní aktivisté kritizovali. Těžko říci, co z toho všeho ministrovi vnutila Evropská komise, se kterou byl nucen v poslední době intenzivně jednat. Jak známo, projekty, které chtějí získat evropské peníze, musejí mít jistou doložitelnou kvalitu – musí být například ověřitelné, že projekt má nějaký pozitivní vliv (= zlepšení ovzduší). Rovněž nelze očekávat, že slepou jednostranou podporu pouze černému uhlí by si komise nechala líbit (viz zde).

Možná všechny náležitosti ministrovi nadiktovali z Bruselu, možná jde o jeho vlastní uchopení problému. Ať tak či onak, zdá se současný vývoj až neuvěřitelně dobrý – too good to be true. Jediná lepší věc, co by mohla nastat, by snad bylo to vysněné skutečné zlepšení stavu ovzduší.

Obava zůstává jediná – co když jde podobně jako v případě předchozích ministrů pouze o starý známý trik – abychom se vyhnuli politicky ošemetné debatě o zastaralém znečišťujícím průmyslu, z jehož řad ministr pochází, rozpoutáme místo toho velkou debatu o ekologizaci lokálních topenišť. Postup předchozích ministrů byl pojištěn tím, že zaručeně nevedl k žádným výsledkům ani závěrům, nebylo možné konstatovat, že se něco zlepšilo nebo nezlepšilo, nebo zda se něco někdy vůbec zlepší. Postup ministra Brabce ale o závěry explicitně usiluje – vysloveně chce rychlý a viditelný efekt. Pokud tedy viditelný efekt nepřijde, bude nucen přiznat, že jeho plány selhaly, nebo že lokální topeniště nemají takový vliv, jak se nám snaží ledaskdo namluvit.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.