Debata: Těžký průmysl vs. životní prostředí

Český rozhlas uspořádal v prosinci minulého roku debatu na téma “Je možné mít na severu Moravy (sic! Slezsko není Morava) zároveň těžký průmysl a čisté životní prostředí?“.
Záznam debaty je zde

Překvapivě šlo o poměrně věcnou debatu, a tak ani nemám moc času se podrobně věnovat všemu, co bylo řečeno – dohledávat všechny zákony, úmluvy a paragrafy vydá na hodně času, a popravdě se mi do toho ani moc nechce. Přesto si dovolím vyslovit svůj názor na celou debatu.

Je až něuvěřitelné, jak moc se v debatě znemožnil Dalibor Madej (ODS), náměstek primátora Ostravy. V debatě například tvrdil, že Ostrava Radvanice či Bartovice jsou jakási “výjimka”, co se týče znečištění ovzduší. Kromě toho, že je to nemístné vyjádření vůči těm, co tam žijí, je to hlavně velká lež – např. Karviná je znečištěná jedem Benzo(a)pyrenem úplně stejně. Celá debata se ale i tak točila výhradně kolem Ostravy, okolní města jako Bohumín, Karviná nebo Český Těšín jakoby neexistovala.

Dále náměstek Madej zaperlil, když se snažil naznačit, že hlavním problémem jsou inverze, že tedy jde hlavně o problém počasí. Na tento trapný pokus o bagatelizaci problému ale i na další věci velmi dobře reagoval Vladimír Burda ze sdružení Vzduch Ostrava.

Rovněž směšně působilo Madejovo vysvětlování toho, jak Ostrava tlačí na Arcelor Mittal ke zlepšení ovzduší. Před nedávným odprášením například Mittalu údajně naznačovali, že v Německu již takovéto odprášení existuje mnoho let, tak že by ho tady měli zavést taky. To hodlá být Ostrava vždy takový přizdisráč a s prosíkem chodit za znečišťujícími podniky, že by už teda nebylo od věci mít tady stejné podmínky jako mají o kus vedle?

Celkově nejvíc k věci mi přišla přípomínka Radoslava Štědroně z publika. Poukázal na emisní stropy, o kterých jsem zde již psal, jako o cestě, jak na podniky zcela jasným a přímým způsobem tlačit. To stejné, jen obecněji pak potvrdil i Petr Jančík (VŠB).

Je zvláštní, že na tuto připomínku reagoval ministr ŽP, přičemž ale šlo hlavně o výtku směrem k městu Ostrava, pod jehož (resp. pod celý kraj) tato kompetence spadá. Toto a výkon náměstka primátora mě jenom utvrzují v názoru, že město Ostrava je nekompetentní a dělá toho ke zlepšení situace pramálo.

This entry was posted in Prach a čistota ovzduší. Bookmark the permalink.